Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom: Znate li što je izvršnost presude i kada će vozači ostati bez dozvole?

Relevantno je ono što piše u bazi podataka iz koje policijski službenik crpi spoznaje i saznanja!

Ostati bez vozačke dozvole je loše! Upravljati motornim vozilom nakon što se ostane bez vozačke dozvole još lošije! Javlja se redovito u praksi jedan silno velik problem! Uvjet za stjecanje statusa vozača nije poznavanje pravne terminologije koja se odnosi na termine izvršnost i pravomoćnost presude. Velika većina vozača blage veze nema što se podrazumijeva pod pojmom izvršnost presude i kad nastupa izvršnost presude!

Upravo je taj problem srž jednog dubljeg problema koji se sastoji u tome da vozači masovno ne znaju od kada im teče izvršenje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i do kada traje. Sjedaju za volan uvjereni da su uredno „odradili“ period tijekom kojeg nisu smjeli voziti zbog izrečene im mjere. Međutim, n emora biti tako.

Svaki iole značajniji prekršaj u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama prati „udarac po prstima“ vozača kroz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom  u trajanju od jednog  mjeseca do čak dvije godine sud može izreći počinitelju prekršaja protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa. Zabrana se izriče u odnosu na sve vrste ili kategorije ili u odnosu na samo određene vrste ili kategorije motornih vozila.

Odlično! Ono što je još bolje je odredba Prekršajnog zakona prema kojem zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima počinje teći od izvršnosti presude. Izvršnosti presude! Zapamtite termin! Ovo je zorni primjer kako izmjene zakona mogu zakomplicirati život. Naime, vas više nitko ne izvješćuje, niti vam dostavlja obavijest o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola. Pa neka vi onda sami odgonetavate i detektirate kada stupa na snagu izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom. Prosječan vozač poklizne se tu daleko lakše nego na koru od banane. Na nju rjeđe nailazi! Naime, sve do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona 1. 1. 2019. bilo je lijepo propisano da odnosna mjera počinje teći sljedećim danom kada je okrivljeniku nadležno tijelo uredno dostavilo obavijest o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola. Pa je čovjek mogao znati! Međutim, onda je došlo do zakonskih izmjena i sada mjera počinje teći od izvršnosti presude. Vi, onda kako znate i umijete utvrdite kad je točno taj dan! Bitno je, jer od njega sve do kraja razdoblja na koje vam je izrečena mjera ne smijete voziti.  Na stranicama MUP-a piše da odnosna zaštitna mjera počinje teći od izvršnosti presude, odnosno protekom roka za dragovoljno izvršenje ili protekom 8  dana od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju. Uz pojam izvršnosti, nadovezao se pojam pravomoćnosti, a edukacija o tim pojmovima ne ulazi u sferu programa općeg, svima dostupnog obrazovanja.

Nije to mali problem! Ukazao je na njega i Visoki prekršajni sud u najvažnijim pravnim shvaćanjima Odjela za prekršaje iz sigurnosti prometa. Navodi se tako kako se „vezanje početka izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima uz nastup izvršnosti cjelokupne presude u praksi pokazalo kao dosta nepraktično rješenje ….. proizlazi da je u pogledu izvršenja zaštitne mjere prisutno dosta problema, nesnalaženja i neujednačene prakse, kako prvostupanjskih sudova, tako i policije koja izvršava mjeru“.  Sad možete i sami zamisliti taj konglomerat problema, ako sudovi i policija imaju neujednačenu praksu i ne snalaze se najbolje, što je tek s vozačima? Muke, muke teške!

Činjenica je da zakon kaže kako je presuda izvršna nakon što je postala pravomoćna, uručena osuđeniku, nakon proteka roka za njezino dragovoljno izvršenje ako je to određeno presudom te ukoliko je utvrđeno da nema zakonskih smetnji za njezino izvršenje.

Nakon što ovo pročitate jasno vam je manje nego što je bilo prije čitanja. Odlično, reći ćete ali koji je to točno datum, dan i datum od kada meni, meni osobno u mom konkretnom slučaju počinje teći zaštitna mjera.  Od ovih zakonskih fraza i formulacija čovjeku se smrači pred očima. Kako točno utvrditi, koga pitati, koga zvati?

Tu po svemu sudeći, a i sudskoj praksi s kojom ćemo vas upoznati važi ona „veži konja gdje ti gazda kaže“! Dakle, tko će vas zaustaviti u prometu na cesti i provjeriti je li vam izrečena kakva zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom? Policijski službenik! On će provjeru izvršiti u odgovarajućoj bazi podataka, znači relevantno je ono što piše u bazi podataka iz koje policijski službenik crpi spoznaje i saznanja!  To bi bila najjednostavnija uputa! Ministarstvo unutarnjih poslova je adresa na kojoj valja tražiti najsigurniji odgovor, da ne bi bilo i kažnjavanja zbog vožnje „bez vozačke“ kako se to stanje kolokvijalno naziva tj. dok je zaštitna mjera na snazi.

Doslovno tako proizlazi iz presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske Pž-2003/2020 od 4. svibnja 2022. Predmetnom presudom potvrđena je kazna nižeg suda kojom je okrivljeniku izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn plus zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.  Riječ je o osobi za koju je utvrđeno da je upravljala motornim vozilom za vrijeme dok mu je  bila izrečena  zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Zakonska kazna za to (ne) djelo je vrlo visoka i vrlo „masna“! Zakon predviđa izricanje novčane kazne od 10.000,00 do 20.000,00  ili kaznu zatvora do 60 dana!  Okrivljenik je u žalbi isticao da mu s obzirom da nije zaprimio nikakvu obavijest o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola nije bilo jasno kad stupa na snagu izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom! Visoki prekršajni sud RH odbio je njegovu žalbu navodeći da „nezanje ne ispričava, dok je eventualne nejasnoće o vremenu stupanja na snagu izrečene zaštitne mjere, bio dužan na pouzdan način razjasniti i utvrditi prije stupanja vozilom u prometu na cesti, provjerom na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova RH ili na drugi relevantan način“.

Dakle, ako vam baš nisu jasni termini izvršnost i pravomoćnost to je vaš problem jer kao što sud kaže neznanje ne ispričava, a za sve informacije o problemima i  nus pojavama ne trebate se obratiti  svom liječniku, ni ljekarniku već se uhvatite interneta i provjeriti  status svoje vozačke dozvole na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno zovite, pitajte, tražite da vam se kaže. Sud kaže na relevantan način razjasnite vrijeme stupanja na snagu! Memorirajte termin relevantan način! Sve to prije sjedanja za volan! Pravodobno! inače ako se uhvatite volana slijedi nova ne baš minorna kazna!