Kad vam policijski službenik, umjesto kazne za prometni prekršaj, može napisati opomenu?!

Bitno je i vaše ponašanje nakon počinjenja prekršaja. Imajte u vidu i ozbiljnu špotanciju i Pravilnikom propisanu govoranciju koja treba doista djelovati edukativno na vas

Mnogi vozači su načuli iz provjerenih ili manje vjerodostojnih izvora kako policija umjesto novčane kazne može izreći usmeno upozorenje ili izdati pisano upozorenje. Divno! Upravo zbog postojanja te mogućnosti, ne libe se neki podsjetiti policijske službenike na tu opciju. Molim vas očitajte mi bukvicu nabrojite sve što sam trebao, a nisam, ali ću u buduće činiti, pristajem, pokorno kimam glavom samo zamijenite tu novčanu kaznu što mi poput sječiva giljotine visi iznad vrata.

Kako i u kojim slučajevima se izriče usmeno upozorenje, odnosno izdaje pisano? Unatoč htjenju da se novčana kazna trampi na licu mjesta za kakvo upozorenje morate znati da nije to samo tako. Zakon o sigurnosti prometa na cestama u čl. 294. st. 5. propisuje da policijska uprava ili postaja koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna u utvrđenom iznosu do 1.000,00 kuna, u slučajevima kada prekršajem nije izazvano ometanje ili ugrožavanje drugih sudionika u prometu, odnosno ako je prekršaj osobito lake naravi, a počinitelj nije prije činio slične prekršaje može umjesto novčane kazne sudioniku u prometu izreći mjeru usmenog ili pisanog upozorenja.

Način postupanja policije prilikom izdavanja pisanog upozorenja ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju prekršaja, evidentiranje izdanih i izrečenih upozorenja te sadržaj i izgled obrasca pisanog upozorenja reguliran je čitavim jednim pravilnikom. Pravilnikom o izdavanju pisanog ili izricanja usmenog upozorenja! Moraju biti ispunjene točno određene pretpostavke da bi ste mogli biti upozoreni.

Kada policija tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna do 1.000,00 kuna, osobito lake naravi i da počinitelj nije prije činio slične prekršaje može počinitelju prekršaja izdati pisano upozorenje ili izreći usmeno upozorenje. Koji su to prekršaji osobito lake naravi, valja se zapitati, ovisi li to o slobodnoj procjeni policijskog službenika. Ne! Samim je Pravilnikom propisano da se prekršajima osobito lake naravi smatraju se prekršaji kojima nije izazvana opasnost niti je nastala šteta za druge osobe.

Znači prije nego što se upustite u „žicanje“ ili upućivanje uljudne zamolbe da vas se opomene, promislite o propisanim uvjetima. Osim toga, ne možete svaki tjedan, odnosno dan za danom tražiti upozorenje. Zapravo možete vi što hoćete tražiti, pitanje je hoće li se želje uslišiti. Policijski službenici imaju obvezu provjeriti vas, odnosno vidjeti kako stojite u pogledu činjenja prekršaja.

Nakon ispunjenja uvjeta koji se tiče prekršaja osobito lake naravi u „financijskom razredu“ samo novčane kazne do 1.000,00 kuna, slijedi drugi korak. Provjera! Policijski službenik će prije izdavanja pisanog upozorenja ili izricanja usmenog upozorenja u službenim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova provjeriti je li počinitelj prije činio slične prekršaje, te je li mu za te prekršaje već izdavano pisano upozorenje ili izricano usmeno upozorenje i koliko puta.

Ukoliko počinitelj prekršaja u zadnjih 12 mjeseci nije evidentiran da je počinio prekršaj iz istog propisa za koji mu je pravomoćno određena prekršajnopravna sankcija ili izdano pisano, odnosno izrečeno usmeno upozorenje, policijski službenik može počinitelju prekršaja izdati pisano ili izreći usmeno upozorenje, ukoliko će se opća svrha prekršajnopravnih sankcija u konkretnom slučaju ostvariti upozorenjem umjesto prekršajnopravnom sankcijom. Dakle, uzmite u obzir da to policijski službenik može ali i ne mora napraviti. Ima još jedna jako bitna odredba iz istog Pravilnika ona koja kaže kako policijski službenik neće izdati pisano ili izreći usmeno upozorenje počinitelju prekršaja koji poriče počinjenje prekršaja ili iz bilo kojeg razloga zahtijeva prekršajni progon.

Znači jako je bitno i vaše ponašanje nakon počinjenja prekršaja. Imajte u vidu i ozbiljnu špotanciju i Pravilnikom propisanu govoranciju koja treba doista djelovati edukativno na vas. Naime, pri izdavanja pisanoga ili izricanja usmenog upozorenja, policijski službenik će počinitelja prekršaja upoznati s težinom počinjenog prekršaja i razlozima izricanja upozorenja umjesto druge propisane prekršajnopravne sankcije i upozoriti ga da je ubuduće dužan ponašati se u skladu s važećim propisima i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedna još mala napomena, kao što ste mogli i sami zaključiti o izdanim pisanim i izrečenim usmenim upozorenjima vodi se evidencija. Znači nema laganja, nema petljanja!