HAK je ažurirao kartu: Ucrtan je Pelješki most kao preferirana ruta!

Kod planiranja putovanja interaktivna karta HAK-a sada u najvećem broju slučajeva preferira prolaz Pelješkim mostom

Hrvatski autoklub ažurirao je svoju interaktivnu kartu s planerom putovanja na https://map.hak.hr, u koju je sada ucrtan Pelješki most i pristupne ceste. Kod planiranja putovanja interaktivna karta HAK-a sada u najvećem broju slučajeva preferira prolaz Pelješkim mostom.

Pelješkom mostu i pristupnim cestama na potezu Komarna (D8) – čvorište Duboka – Pelješki most – čvorište Brijesta – čvorište Zaradeže – čvorište Prapratno – Zaton Doli (D8) dodijeljen je radni broj D674. Dionica D674/0001 (Komarna (D8) – Brijesta – Ston (D416)) u funkciji je za promet vozila, dok je dionica D674/0002 (Ston (D416) – Zaton Doli (D8)) još u izgradnji.

Interaktivna karta HAK-a s planerom putovanja moderna je vektorska karta, a temelji se na kartografskim podacima i tehnologiji domaće proizvodnje Mireo CompactMaps.