Pogledajte popis lokacija novih kamera za nadzor brzine!

Ministarstvo unutarnjih poslova postavilo je kamere za nadzor brzine na brojnim lokacijama u Hrvatskoj

Pogledajte popis mjesta predviđenih za ugradnju kamera za nadzor brzine u Hrvatskoj

PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 1. ROVIŠĆE, ŽABJAK, ulica Žabjak kod kbr. 6A, državna cesta D 28.
 2. BJELOVAR, ulica Velike Sredice kod kbr. 228, državna cesta D 43.
 3. BJELOVAR, PRESPA, ulica Prespa 31, državna cesta D 28.
 4. GRUBIŠNO POLJE, MALI ZDENCI, ulica A. Mihanovića 117, državna cesta D 5.
 5. DARUVAR, DONJI DARUVAR, Bjelovarska ulica 12, državna cesta D 5.
 6. GAREŠNICA, HRASTOVAC, Ulica kneza Mislava 3, državna cesta D 26.
 7. GAREŠNICA, Ulica Matije Gupca 138, državna cesta D 45.
 8. ČAZMA, Ulica Milana Novačića nasuprot kbr. 89, državna cesta D 43.

PU BRODSKO-POSAVSKA

 1. KOVAČEVAC, Kovačevac kod kbr. 84, županijska cesta Ž 4158.
 2. SAPCI, Sapci kod kbr. 122, županijska cesta Ž 4202.
 3. RASTUŠJE, Rastušje kod kbr. 2B, državna cesta D 53.
 4. SIBINJ, Ulica Sibinjskih žrtava kod kbr. 91, državna cesta D 525.
 5. SIKIREVCI, raskrižje ulice Ljudevita Gaja i ulice Bartola Kašića, državna cesta D 7.
 6. SLAVONSKI BROD, Osječka ulica kod kbr. 235, državna cesta D 423.
 7. REŠETARI, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 36D, županijska cesta Ž 4158.
 8. BAĆIN DOL (Nova Gradiška), ulica Baćin Dol kod kbr. 86, državna cesta D 51.
 9. SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica „sjever”.
 10. SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica „jug”.

PU KARLOVAČKA

 1. DRAGANIĆ, ulica Draganići kod kbr. 32, državna cesta D 1.
 2. KARLOVAC, ulica Braće Gojak kod kbr 134.
 3. KARLOVAC, ulica Turan kod kbr.77, državna cesta D 1.
 4. CEROVAC VUKMANIČKI, ul. Cerovac Vukmanički kod kbr. 56, državna cesta D1.
 5. TUŠILOVIĆ, ulica Tušilović kod kbr.58, državna cesta D 1.
 6. JOSIPDOL, Senjska ulica kod kbr. 32, državna cesta D 42.
 7. JOSIPDOL, ulica Siča kod kbr. 49, državna cesta D 42.
 8. SLUNJ, Plitvička ulica kod kbr. 68, državna cesta D 1.
 9. RAKOVICA, ulica Rakovica kod  kbr. 37, državna cesta D 1.

PU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 1. KRIŽEVCI, Kalnička ulica kod kbr. 44, državna cesta D 2.
 2. KOPRIVNICA, Varaždinska ulica kod kbr. 117/a, državna cesta D 2.
 3. GLOGOVAC, Koprivnička ulica kod kbr. 8, državna cesta D 2.
 4. NOVIGRAD PODRAVSKI, Koprivnička ulica kod kbr. 146, državna cesta D 2.
 5. REKA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 28E, državna cesta D 41.
 6. BUDANČEVICA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 25, državna cesta D 2.
 7. HAMPOVICA, ulica Šimuna Pandura kod kbr. 80, državna cesta D 43.
 8. GOLA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 118, državna cesta D 41.
 9. KENĐELOVEC, ulica Kenđelovac kod kbr. 15, državna cesta D 28.
 10. MAJUREC, ulica Majurec kod kbr. 129, državna cesta D 41.
 11. KRIŽEVCI, ulica Ivana Gundulića kbr. 57.
 12. KRIŽEVCI, ulica Branitelja Hrvatske br. 40.
 13. BOJNIKOVEC, ulica Bojnikovec kod kbr. 24.

PU KRAPINSKO-ZAGORSKA

 1. OROSLAVJE, ulica Andrije Gredičaka kod kbr. 3i, državna cesta D 307.
 2. KRAPINA, ulica Hrvatskih branitelja bb (nasuprot OŠ A.Cesarec).
 3. VELIKO TRGOVIŠĆE, ulica Stjepana Radića kod kbr. 73, županijska cesta Ž 2195.
 4. STUBICA, Toplička cesta kod kbr. 29, državna cesta D 307.
 5. BEDEKOVČINA, ulica Matije Gupca kod kbr. 47, državna cesta D 24.
 6. ZABOK, ulica Matije Gupca kod kbr. 132, županijska cesta Ž 2195.
 7. ZLATAR, Zagrebačka ulica kbr. 49 , državna cesta D 29.
 8. KRAPINA, ulica Mihaljekov Jarek kod kbr.6.

PU MEĐIMURSKA

 1. NEDELIŠĆE, Varaždinska ulica kod kbr. 62, državna cesta D 3.
 2. ŠENKOVEC, ulica Maršala Tita kod kbr. 69, državna cesta D 209.
 3. ČAKOVEC, Južna obilaznica grada Čakovca, državna cesta D 3.
 4. MALA SUBOTICA, Glavna ulica kod kbr. 151, državna cesta D 3.
 5. MURSKO SREDIŠĆE, ulica Maršala Tita kod kbr. 79, državna cesta D 209.
 6. PRELOG, Čakovečka ulica kod kbr. 64, državna cesta D 20.
 7. ČAKOVEC, ulica Zrinsko-Frankopanska (u visini zgrade Ivana pl. Zajca kbr. 39).
 8. BREZJE, ulica Brezje kod kbr. 39, državna cesta D 227.
 9. NEDELIŠĆE, ulica Vladimira Nazora kbr.10 A, županijska cesta ŽC 2015.
 10. GORNJI HRAŠĆAN, Čakovečka ulica kbr.112-114, državna cesta DC 208.
 11. PUŠĆINE, Čakovečka ulica kbr.99, držana cesta DC 3.
 12. STRAHONINEC, POLEVE, ulica Poleve 69, županijska cesta ŽC 20026.
 13. BELICA, Ulica Kralja Tomislava kbr.5, županijska cesta ŽC 2018.
 14. PRELOG, Zrinskih kbr.14, ŽC 20038.
 15. PRETETINEC, ulica ČREČAN bb, lokalna cesta LC 20054.
 16. KURŠANEC, Glavna ulica kbr.15, županijska cesta ŽC 2020.
 17. SAVSKA VES, Ulica Josipa Bajkovca kbr.48, nerazvrstana cesta.
 18. DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska ulica kbr.38, županijska cesta ŽC 2034.
 19. ŠTRUKOVEC, ulica Štrukovec kbr.73, državna cesta DC 209.
 20. MURSKO SREDIŠĆE, Martinska ulica kbr. 86, županijska cesta ŽC 2003.

PU OSJEČKO-BARANJSKA

 1. OSIJEK, ulica J.J. Strossmayera kod kbr. 239.
 2. OSIJEK, ulica J.J. Strossmayera kod kbr. 320.
 3. ČEPIN, ulica Grada Vukovara – državna cesta D 7 (smjer istok).
 4. ČEPIN, ulica Grada Vukovara – državna cesta D 7 (smjer zapad).
 5. CRET BIZOVAČKI, ulica Matije Gupca kod kbr. 38, državna cesta D 34.
 6. CRET BIZOVAČKI, ulica Matije Gupca kod kbr. 110, državna cesta D 34.
 7. ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 76, državna cesta D 7.
 8. ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 6, državna cesta D 7.
 9. PODRAVSKA MOSLAVINA, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 107, D 34.
 10. FERIČANCI, ulica Petrovac kod kbr. 86, državna cesta D 2.
 11. KUŠEVAC, ulica Ante Starčevića kod kbr. 76A, državna cesta D 7.
 12. SATNICA ĐAKOVAČKA, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 11, državna cesta D53.
 13. ĐURĐANCI, Glavna ulica kod kbr. 167, državna cesta D 46.
 14. PIŠKOREVCI, Zagrebačka ulica kod kbr. 20, državna cesta D 7.

PU POŽEŠKO-SLAVONSKA

 1. BRESTOVAC, Požeška ulica kod kbr. 80, državna cesta D 51.
 2. PLETERNICA, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 129, državna cesta D 38.
 3. EMINOVCI, Vukovarska ulica kod kbr. 97, državna cesta D 51.
 4. PAKRAC, Aleja kestenova kod kbr. 20, državna cesta D 5.
 5. VIDOVCI, ulica Stjepana Radića kod kbr. 49, državna cesta D 38.
 6. SULKOVCI, ulica Sulkovci kod kbr. 52, državna cesta D 49
 7. LIPIK, ulica Antuna Starčevića kod kbr. 79, državna cesta D 5.

PU PRIMORSKO-GORANSKA

 1. DRAGA BAŠĆANSKA (Otok Krk), ulica Draga Bašćanska kod kbr. 5, D 102.
 2. JADRANOVO, ulica Smokovo kod kbr 134 (BP Lukoil), državna cesta D 8.
 3. SELCE, ulica Dražice kod kbr. 2 (TC Spar), državna cesta D 8.
 4. RIJEKA, Zvonimirova ulica kod kbr. 16 (BP Crodux).
 5. RIJEKA, Nova cesta bb (kod toplane bb).
 6. RIJEKA, Liburnijska ulica kod kbr. 3.
 7. RIJEKA, Riječka obilaznica, čvor Diračje, autocesta A 7.
 8. RIJEKA, Riječka obilaznica, tunel Škurinje II, autocesta A 7.
 9. KOSTRENA (Rijeka), ulica Doričići kod kbr. 6, državna cesta D 8.
 10. RIJEKA, Rujevica – nasuprot ulice Tiće 16A, županijska cesta Ž 5215.
 11. RIJEKA, ulica Franje Čandeka kod kbr. 23 (k).
 12. RIJEKA, unutar tunela Pećine, državna cesta D 404 (k).
 13. BAKAR, Industrijska zona Kukuljanovo, ulica Kukuljanovo, županijska cesta Ž5205.

PU SISAČKO-MOSLAVAČKA

 1. LEKENIK, DUŽICA, Zagrebačka ulica nasuprot kbr. 29, državna cesta D 30.
 2. SISAK, NOVO SELO PALANJEČKO, Kutinska ulica kod kbr. 100, državna cesta D36.
 3. SISAK, Petrinjska ulica kod kbr. 30, državna cesta D 37.
 4. GLINA, PREKOPA, Prekopa nasuprot kbr. 133, državna cesta D 37.
 5. GLINA, GORNJI VIDUŠEVAC, Gornji Viduševac kod kbr. 172, državna cesta D 6.
 6. POPOVAČA, GORNJA GRAČENICA, Zagrebačka kod kbr. 146.
 7. KUTINA, Ulica Hrvatskih branitelja kod kbr. 21, državna cesta D 45.
 8. KUTINA, KUTINSKA SLATINA, ulica Stjepana Kefelje kod kbr. 15, državna cesta D45.

PU SPLITSKO-DALMATINSKA

 1. KAŠTELA, Kaštel Lukšić, državna cesta D 8.
 2. SOLIN, Brza cesta Solin-Kaštela, Sveti Kajo, državna cesta D 8.
 3. SPLIT, Poljička cesta kod kbr. 39, državna cesta D 410.
 4. SPLIT, ulica Domovinskog rata kod kbr. 93.
 5. SPLIT, Sirobuja, ulica kralja Stjepana Držislava kod kbr. 22, državna cesta D 8.
 6. SPLIT, Smokovik, ulica Zbora narodne garde bb, državna cesta D 8.
 7. KLIS KOSA, Brza cesta Solin-Klis, državna cesta D 1.
 8. KLIS VAROŠ, županijska cesta Ž 6253.
 9. IMOTSKI, Glavina Donja kod kbr. 477, državna cesta D 60.
 10. IMOTSKI, Gudelji Velage, 3. Imotske bojne kod kbr. 94, državna cesta D 76.
 11. DICMO, Butige, državna cesta D 1.
 12. MAKARSKA, Dubrovačka ulica kod kbr. 29, državna cesta D 8.
 13. TROGIR, ulica Kneza Trpimira kod kbr. 30, županijska cesta Ž 6133.
 14. TROGIR, Plano, ulica Plano kod kbr. 150, županijska cesta Ž 6091 (k).
 15. PROLOŽAC DONJI, ulica Hrvatskih branitelja kod kbr.32. Županijska cesta Ž 6157.
 16. PODACA, Jadranska magistrala kod kbr. 4A, državna cesta D 8.
 17. PODGORA, Čaklje, državna cesta D 8.
 18. RUSKAMEN, Jadranska magistrala, državna cesta D 8.
 19. DUĆE, Jadranska magistrala, državna cesta D 8.
 20. SEGET VRANJICA, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 121, državna cesta D 8.
 21. SPLIT, Lovrinac, Jadranska magistrala, državna cesta D 8.
 22. KOŠUTE (Trilj), državna cesta D 60.
 23. VINJANI DONJI (Imotski), državna cesta D 60.
 24. TROGIR, ARBANIJA, DC-126
 25. OPĆINA OTOK, mjesto Gala, županijska cesta ŽC6289
 26. OPĆINA OTOK, raskrižje lokalne ceste LC 67040 sa  županijskom cestom ŽC6289.
 27. OPĆINA OTOK, lokalna cesta LC67040

PU VARAŽDINSKA

 1. TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI, Zagrebačka ulica kod kbr. 26, državna cesta D 3.
 2. TRNOVEC BARTOLOVEČKI, Ludbreška ulica kod kbr. 24, državna cesta D 2.
 3. VARAŽDIN, ulica Braće Radić kod kbr.166.
 4. VARAŽDIN, Zagrebačka ulica kod kbr.222.
 5. HRAŠČICA, ulica Kralja Tomislava bb, državna cesta D 2 (20 km + 900 m).
 6. VARAŽDIN, Koprivnička ulica kod kbr. 4 (jedan smjer).
 7. VARAŽDIN, Koprivnička ulica kod kbr. 4 (drugi smjer).
 8. VARAŽDIN, Istočna Varaždinska obilaznica (2 km + 400 m), državna cesta D 2.
 9. VARAŽDIN, Istočna Varaždinska obilaznica (0 km + 900 m), državna cesta D 2.
 10. IVANEC, Horvatsko 41a, županijska cesta ŽC 2101.
 11. MARUŠEVEC, Jurketinec 34, državna cesta D35.
 12. MARUŠEVEC, Koretinec 131, županijska cesta ŽC 2029.
 13. VIDOVEC, Cargovec, Varaždinska ulica 20, državna cesta D 35.
 14. VIDOVEC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 120, državna cesta D 35.

PU VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 1. PITOMAČA, ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 183A, državna cesta D 2.
 2. STARI GRADAC, ulica Matije Gupca kod kbr. 7, državna cesta D 2.
 3. KAPELA DVOR, ulica Kapela dvor kod kbr. 29A, državna cesta D 5.
 4. VIROVITICA, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 171.
 5. SUHOPOLJE, Vukovarska ulica kod kbr. 77, državna cesta D 2.
 6. SLATINA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 261, državna cesta D 34.
 7. ŠAŠEVO, ulica Šaševo kod kbr. 9, državna cesta D 34.
 8. ČAĐAVAČKI LUG, ulica Čađavački Lug kod kbr. 55, državna cesta D 34.
 9. BUKOVAČKI ANTUNOVAC, ulica Bukovački Antunovac kbr. 80, državna cesta D 2.
 10. ČAČINCI, Vinogradska ulica kod kbr. 62, državna cesta D 2.

PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 1. VINKOVCI, križanje Ulice Ruđera Boškovića kod kbr. 17, državna cesta D 55.
 2. VINKOVCI, križanje Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića kod kbr. 91.
 3. BOBOTA, raskrižje Državne ceste D 2  i Županijske ceste Ž 4111.
 4. GRADIŠTE, Državna cesta D 55 kod raskrižja s ulicom Braće Radić.
 5. LOVAS, Mlinska 18, ŽC 4174.
 6. VINKOVCI, Južna Vinkovačka obilaznica kod raskrižja s ulicom Josipa Kozarca, D 46.
 7. IVANKOVO, ulica Gorjani kod kbr. 252, državna cesta D 46.
 8. VUKOVAR, ulica Priljevo kod kbr. 137, (nasuprot benzinskoj crpki INA).
 9. NUŠTAR, ulica Križnog puta kod kbr. 122. Državna cesta D 55.
 10. MARINCI, ulica Alojzija Stepinca kod kbr. 12. Županijska cesta Ž4137
 11. ILOK, ulica Ivana Gorana Kovačića kod kbr. 35. Županijska cesta Ž4200
 12. ŠARENGRAD, ulica S. Radića kod kbr. 170. Državna cesta D 2.
 13. MOHOVO, ulica Grada Vukovara kod kbr. 30. Državna cesta D 2.
 14. IVANKOVO, ulica Bošnjaci kod kbr. 195. Državna cesta D 46.
 15. PRKOVCI, ulica Glavna kod kbr. 17. Županijska cesta Ž 4167.
 16. VINKOVCI, ulica Hansa Dietricha Genschera kod kbr. 51.
 17. VINKOVCI, ulica Alojzija Stepinca kod raskrižja s ul. Kralja Stjepana Tomaševića.
 18. VINKOVCI, Lapovačka ulica kod kbr. 15 (kod trgovine „Kaufland”).
 19. VINKOVCI, ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 149.
 20. VUKOVAR, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 93. Državna cesta D 2.
 21. VUKOVAR, ulica Dvanaest redarstvenika kod kbr 87. Državna cesta D 519.
 22. RETKOVCI, ulica Braće Radića 76, Županijska cesta 4167.
 23. IVANKOVO, ulica Rojičani 51, Županijska cesta 4167.
 24. ŠTITAR, ulica M.Gupca 31, Županijska cesta 4218.

PU ZAGREBAČKA

 1. ZAGREB (Dubrava), Ulica Dubrava kod raskrižja s ulicom II. Poljanice
 2. ZAGREB (Trnje), Slavonska avenija kod raskrižja s Cvjetnom cestom,
 3. ZAGREB (Trnje), Slavonska avenija kod raskrižja sa Sachsovom cestom,
 4. ZAGREB (Trnje), Avenija Marina Držića kod raskrižja sa Slavonskom avenijom,
 5. ZAGREB, Aleja Grada Bologne kod raskrižja sa ulicom Dubravica,
 6. ZAGREB, Aleja Grada Bologne kod raskrižja sa Podsusedskom alejom,
 7. ZAGREB (Zagrebačka obilaznica kod čvora Kosnica), 34. km autoceste  A3
 8. ČEGLJE (Jastrebarsko), ulica Čeglje, kod kbr. 13, državna cesta D 1.
 9. PAVUČNJAK (Samobor), Karlovačka cesta kod kbr. 10, državna cesta D 1.
 10. ŽERJAVINEC (Sesvete), Omladinska ulica kod kbr. 8, državna cesta D 3.
 11. ZAGREB, ulica Ilica kod kbr. 438.
 12. ZAPREŠIĆ, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 102.
 13. ZAPREŠIĆ, Ulica Zelengaj kod kbr. 15.
 14. ZAPREŠIĆ, Ulica Dragutina Tadijanovića bb.
 15. ZAPREŠIĆ, Avenija Hrvatskih branitelja kod kbr. 132.
 16. IVANEC BISTRANSKI (Zaprešić), Stubička ulica kod kbr. 70.

PU ISTARSKA

 1. LABIN, Vinež, Štembergerova ulica nasuprot kbr. 18 (Ž5081)
 2. RAŠA, raskrižje državne ceste D66 i ulice Ivana Batelića
 3. MARČANA, Loborika, Loborika 31(D66)
 4. SVETVINČENAT, Jurišići (ispred kapele)
 5. KANFANAR, Putini, Putini 2A (D303)
 6. ROVINJ, Kokuletovica, raskrižje ceste Svetog Maksimilijana iz Veštra-Ž5096
 7. POREČ, Kadumi (D302)
 8. POREČ, Stranići kod Nove Vasi (Ž5041)
 9. GALIŽANA, raskrižje Fažanska ulica-Galižanska ulica (D21)
 10. FAŽANA, Ž5115, Valbandon, Puljska ulica (kod kbr. 51 ulice Mala Vala)

PU LIČKO-SENJSKA

 1. GOSPIĆ, Budačka ulica kod kbr. 281 (D25)
 2. KORENICA, ulica Josipa Jovića kod kbr. 45A (D1)
 3. KORENICA, ulica Vranovača kod kbr. 30/3 (D1)
 4. SENJ, ulica  Riječka cesta bb (D8)
 5. SVETI JURAJ, ulica Varoš kod osnovne škole (D8)
 6. RIBARICA (Karlobag), D8, kod raskrižja s ulicom za mjesto Plitka Draga Donja
 7. PERUŠIĆ, ulica Zrinskih i Frankopana kod kbr. 9 (D50)
 8. KOMPOLJE, ulica kroz mjesto Kompolje kod osnovne škole (D50)
 9. LIČKI OSIK (Stari), ulica kroz mjesto Lički Osik kod kbr. 78/3 (D25)
 10. LIČKO LEŠĆE, ulica kroz mjesto Ličko Lešće kod kbr. 206-206A (D50)
 11. BRINJE, D23, Frankopanska ulica nasuprot kbr. 12
 12. GOSPIĆ, D25, Kaniška ulica 101/1
 13. ZALUŽNICA (općina Vrhovine), ulica Zalužnica 147/a , D52
 14. VRHOVINE, Senjska ulica 64, D52
 15. DONJI BABIN POTOK (općina Vrhovine) kod skretanja za „Big bear”, D52
 16. KVARTE, (Varoš –  općina Perušić), ulica Varoš kbr 21, D50
 17. PRVAN SELO (općina Perušić), ulica kroz mjesto Prvan Selo kbr. 58D, D50

PU ZADARSKA

 1. GRAD ZADAR (D8, 28 km +500m)
 2. GRAD ZADAR (D8, 1 km + 550m)
 3. SUKOŠAN (D8, 11km+50m)
 4. BIOGRAD n/m (D8, 0+450m)
 5. PAKOŠTANE (D8, 5km+950m)
 6. STARIGRAD (D8, 48 km+400m)
 7. MURVICA (D8, 22km+900)
 8. BIBINJE (D8, 6km+100m)
 9. POLIČNIK, (D8, 16km+800m)
 10. SVETI PETAR (D8, 15km+850m)
 11. DRAGE, križanje D8-bana J. Jelačića (10km+600m)
 12. POSEDARJE, križanje D8 – Petra Preradovića
 13. STARIGRAD, Seline, križanje D8 – Trg Zukva
 14. GRAD ZADAR ulica Ante Starčevića
 15. GRAD ZADAR ŽC 6007 (kod vodovoda)
 16. GRAD ZADAR, Obala kneza Trpimira bb

PU ŠIBENSKO-KNINSKA

 1. PIROVAC (D8, 22 km, križanje Zagrebačke ulice-D8)
 2. VODICE (Ž6286, 9km + 500m, kod centra „Dental”)
 3. STUPIN ČELINE (D8, 37 km+700m)
 4. PODORLJAK (D8, 40km+600m)
 5. ČVOR DUBRAVA kod ŠIBENIKA (D33, 27 km+800m)
 6. BILO (D8, 23 km)
 7. VODICE – VODIČKA OBILAZNICA (D8, nadvožnjak iznad Zatonske ulice, Vodice)
 8. VODICE – VODIČKA OBILAZNICA , križanje D8-Ž6086,
 9. KNIN, ulica kralja Tomislava 131 A (D 33)
 10. ŠIBENIK, križanje D8 – prilazni kolnik prema D33
 11. ŠIBENIK, Grebaštica, D8, kod kbr. 110 Bašelović
 12. ČENIĆI, D33, 14 km + 300 m, Čenići kod kbr. 163

PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 1. ZATON DOLI (D8)
 2. BRSEČINE (D8)
 3. STABLINA (D8, Ploče)
 4. DUBROVNIK (D8, kod Sinjske ulice)
 5. GRUDA (D8, općina Konavle)
 6. METKOVIĆ (Splitska ulica kod kbr. 25)
 7. DUBROVNIK, Čajkovići, Čajkovići 3
 8. OREBIĆ, križanje ulice Bana Josipa Jelačića-ulice kapetana Joze Šunje (D414)
 9. ŽUPA DUBROVAČKA, D8, Kupari, Blato 18
 10. ŽUPA DUBROVAČKA, D8, Plat, Plat 5
 11. DUBROVNIK, Ulica Pera Bakića 19
 12. METKOVIĆ, D62, UIlica Zrinjskih i Frankopana kod kbr. 125/1
 13. CAVTAT, ulica Put od Cavtata 26a, ŽC 6239
 14. ZVEKOVICA, ulica Put Uskoplja 44, ŽC 6239