Prometna nesreća na putu na posao ili s posla: Kada se klasificira kao ozljeda na radu?

Potrebno je podnijeti prijavu ozljede na radu Hrvatskom zavodu za zdravstvenom osiguranju prema mjestu prebivališta, boravišta osigurane osobe radnika, odnosno prema sjedištu poslodavca i to u roku osam dana od dana nastanka ozljede na radu...

Na putu do posla ili na putu od posla tj. redovitom putu od stana do mjesta rada ili obratno doživjeli ste prometnu nesreću. Svakom ili gotovo svakom zaposleniku kojeg je njegov poslodavac uredno prijavio, momentalno zvoni da je riječ o ozljedi na radu.  Preciznije, ozljedi na radu na putu do posla ili s posla! To je privilegij, samo uredno prijavljenih!

Što i kako kad se doživi prometna nesreća na putu na posao ili s posla? Što se tu može i može li se uopće?  Odmah da se stvari istjeraju na čistac. U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se i  prava za slučaj ozljede na radu. U tu kategoriju ulazi ozljeda koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju. Tako to zakon definira.

Znači, ta trasa na posao i s posla nedvojbeno je pokrivena odredbom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, pri čemu nitko ne spori kako se i na toj trasi mogu zaraditi pravno poznate i priznate ozljede na radu.  Naravno ništa ne ide samo po sebi! Tako i ostvarivanje prava vezanih za ostvarenje prava zbog ozljede na radu zarađene“ u prometnoj nesreći na putu do posla ili s posla.

Potrebno je podnijeti prijavu ozljede na radu Hrvatskom zavodu za zdravstvenom osiguranju prema mjestu prebivališta, boravišta osigurane osobe radnika, odnosno prema sjedištu poslodavca i to u roku osam dana od dana nastanka ozljede na radu. Sve je vezano uz rokove, a ni ovdje se od toga ne odstupa.

Ukoliko ste u prometnoj nesreći na relaciji posao – kuća – posao, zadobili ozljede za ostvarivanje prava po Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, traži se vaša nevinost. Morate biti čisti kao suza! Savjesni, odgovorni! U protivnom ništa od priznanja ozljede na radu! Tko vozi prebrzo ne može mu se priznati ozljeda na radu! Tko krši prometne propise, neka ne računa na to!

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci Usž 836/2020-2 od 5. 3. 2020. . godine konstatirao je: „Ne može se priznati ozljedom na radu ozljeda nastala u prometnoj nesreći na putu za posao koja je rezultat skrivljenog i nesavjesnog ponašanja tužiteljice, za što je proglašena krivom u prekršajnom postupku“. Sud je to potanko i objasnio.

„Naime, iz odredbe članka 67. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju proizlazi ovlast nadležnog tijela da ne prizna ozljedom na radu onu ozljedu koja je nastala kao posljedica skrivljenog, nesavjesnog i neodgovornog ponašanja radnika. Iako se tužiteljica ozlijedila na putu na posao, nastala ozljeda ne može joj biti priznata ozljedom na radu jer je predmetna ozljeda nastala kao posljedica skrivljenog, nesavjesnog i neodgovornog ponašanja tužiteljice koja nije prilagodila brzinu kretanja vozila situaciji u prometu (zaustavljeno vozilo) te je zbog takve vožnje prednjim dijelom mopeda naletjela na stražnji dio osobnog automobila, koji se kretao istim kolnikom i prometnom trakom u istom smjeru, a u trenutku nesreće zaustavio je vozilo u namjeri da se parkira”.

Isto tako vam stvari stoje ako je do ozljede na radu došlo tijekom obavljanja posla. Visoki upravni sud Republike Hrvatske tu nema dilema, ukoliko je suditi po stavu zauzetom u njegovoj odluci Us-1354/2011-4 od 18. 9. 2013. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu ne mogu se priznati iako je do ozljede došlo za vrijeme rada, u slučaju kada je do štetnog događaja (nesreće) došlo krivnjom osiguranika.

„…Iz stanja spisa proizlazi da se tužitelj kao sudionik u prometu nije pridržavao zabrana i obveza kojih se svaki sudionik u prometu dužan držati, da je do štetnog događaja (koji je za posljedicu imao nastanak ozljeda za koje tužitelj traži utvrđivanje ozljedama na radu) došlo i iz razloga što je tužitelj počinio prekršaje propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama za koji je presudom Prekršajnog suda oglašen krivim“.

Evidentno je kako kršenje prometnih propisa ima i daljnje posljedice na razna potencijalno ostvariva prava! Pazite stoga! Ne treba žuriti! Ne treba žuriti, ni kršiti prometne propise ni kad se hita na posao, ni kad se s njega kući žuri! Na tu temu štošta je već rečeno, razne mudrosti i pametni savjeti. Žuri polako! Odnija vrag i prišu! Tko žuri vrat lomi, kao i ona pametna prema kojoj: „koliko god se stražnjica žuri, uvijek će ostati iza“. Požuri polako, festina lente Sve je lako ili bar lakše kad si nevin! Kad se sve sumira i narodne mudrosti i zakonske odredbe i stajališta sudova, mrine duše može se zaključiti kako svaka rana manje boli kad nisi kriv. Tada se razna prava po raznim osnovama mogu ostvariti, u protivnom sve sukladno onoj „sam pao, sam se ubio“.