Pravila vožnje zimi u Hrvatskoj i inozemstvu: Sve o automobilskim gumama, minimalnoj dubini utora, zimskim pneumaticima…

Dubina utora pneumatika po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,60 mm

Znate li što piše u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama? Radi se o iznimno važnom dokumentu koji regulira tehničku ispravnost vozila i opreme. U članku 72. spominje se sve što je važno za gume na automobilima. Najvažnija je odredba o minimalnoj dubini utora, pa pročitajte…

Članak 72.

(1) Pneumatici kao dio opreme vozila, uključujući i rezervne pneumatike, moraju biti odgovarajući za uporabu na onim vozilima za koja su namijenjeni, s obzirom na njihove dimenzije, brzinu i značajkama nosivosti.

(2) Pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama koje je odobrio proizvođač, namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju ograničivač brzine ugrađen na vozilo ograničava te moraju biti dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenja vozila.

(3) Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd) i marki/tipu.

(4) Dubina utora pneumatika po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,60 mm.

(5) Zimski pneumatik je pneumatik čiji je profil, sastav i struktura gazećeg sloja konstruirana tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postiže bolje rezultate od ostalih cestovnih pneumatika.

(6) Zimski pneumatici označeni su oznakama M+S, M.S. ili M&S.

(7) Obnovljeni pneumatici na osobnim automobilima i njihovim prikolicama moraju biti proizvedeni sukladno Pravilniku ECE R108, a na gospodarskim vozilima i njihovim prikolicama sukladno Pravilniku ECE R109, te na bočnoj strani pneumatika moraju imati odgovarajuću homologacijsku oznaku i oznaku RETREAD.

(8) Odredbe ovoga članka, osim odredbe iz stavka 1. ovoga članka, ne primjenjuju se na vojna vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Dodajmo i informacije o zimskoj opremi vozila

Zimska oprema u Hrvatskoj od 15.11. do 15.4.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Uređeno je to novom Odlukom o obveznoj zimskoj opremi (NN 121/2020). U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1.863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak. Zimske dionice cesta pogledajte na našoj karti.

Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevamo:

  • četiri zimska pneumatika (M+S) ili
  • četiri ljetna pneumatika s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim na postavljanje na pogonske kotače.

Zimska oprema za autobuse podrazumijeva:

  • lanci na pogonskim pneumaticima ili
  • zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače.

Autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/19) zimski uvjeti podrazumijevaju kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica. Ako prometna policija zatekne vozilo bez zimske opreme na cesti u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah zaustavi vozilo ili da nastavi voziti cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno ili da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom, vozaču prijeti novčana kazna od 130 eura.

Kakva je propisana zimska oprema u europskim zemljama?

U mnogim državama Europe zakoni u pogledu zimske opreme vozila vrlo su različiti. U većini država ta je obveza datumski određena, a kod je drugih, obavezna zimska oprema kad su na snazi zimski uvjeti na cestama, odnosno kad je na kolniku snijeg, ugaženi snijeg ili kad je poledica.

U većini europskih država, zimsku opremu čine četiri zimske gume, no u pojedinim državama, kao i u Hrvatskoj pod zimskom opremom dopuštene su četiri ljetne gume, minimalnog utora do 4 mm, s lancima za snijeg u prtljažniku.

U nastavku je tablica s informacijama o zimskoj opremi u Europi.

Država Zakonska obaveza: Detalji:
Albanija – AL NE Iako nema zakonske regulative vezane uz zimsku opremu, lanci za snijeg moraju biti u vozilu od 1. studenog do 30. travnja.
Austrija – A DA (od 01.11. do 15.04.) Sva vozila moraju imati zimsku opremu. Kazne od 35€ do 5.000€. Gume moraju biti M+S i utori moraju biti duboki minimalno 4 mm. Također, umjesto zimskih guma na vozilu može biti i kombinacija ljetnih guma s lancima.
Belgija – B NE Lanci za snijeg dopušteni na cestama koje su pokrivene snijegom ili/i ledom.
Bosna i Hercegovina – BIH DA (od 01.11. do 01.04.) Obvezna je zimska oprema bez obzira na vremenske uvjete. Zimska oprema podrazumijeva četiri zimske gume (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) ili zimske gume (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim kotačima i lanci za snijeg na najmanje dva pogonska kotača ili četiri ljetne gume (min 4mm dubine utora) s lancima na najmanje dva pogonska kotača.
Bugarska – BG DA (od 15.11. do 01.03.) Obavezne su zimske gume ili ljetne gume s minimalnim utorom od 4 mm, također lanci moraju biti u prtljažniku. Strancima koji ulaze u državu bez odgovarajuće zimske opreme neće biti dopušten ulazak.
Cipar – CY NE Nema zakonskog ograničenja.
Crna Gora – MNE NE U zimskim uvjetima moraju imati zimske gume označene s M+S. Vrijedi i za vozila registrirana u inozemstvu. Teretna vozila od 15. studenog do 31. ožujka u opremi moraju imati lopatu za snijeg. Lanci za snijeg su dopušteni.
Češka Republika – CZ DA (od 01.11. do 31.03.) U zimskim uvjetima zimska oprema je obavezna na svim kotačima za vozila do 3.5t. Lanci su obavezni na cestama gdje je to označeno prometnim znakom.
Danska – DK NE Lanci za snijeg dopušteni su od 1. studenog do 15. travnja
Estonija – EST DA (od 01.12. do 01.03.) U zimskim uvjetima zimska oprema je obavezna. Minimalna dubina utora je 3 mm. Lanci dopušteni samo na cestama pokrivenim snijegom. Zimske gume dopuštene su za vožnju cijele godine.
Finska – FIN DA (od 01.12. do kraja veljače) Obavezne su zimske gume. Minimalna dubina utora je 3 mm.
Francuska – F NE U zimskim uvjetima savjetuje se korištenje M+S guma. Minimalna dubina utora guma je 3,5mm.
Grčka – GR NE Nema zakonskog ograničenja.
Irska – IRL NE Zimske gume nisu obavezne.
Island – IS DA (od 01.11. do 14.04.) Obavezne su zimske gume s minimalnim utorima od 3 mm tijekom zimskog perioda. Lanci su zabranjeni u uvjetima kad njihovo korištenje može oštetiti kolnik.
Italija – I NE Na području Val d’Aosta: od 15. listopada do 15. travnja na automobilu je obavezna zimska oprema (zimske gume ili ljetne gume + lanci). Na ostalim područjima, ovisno o znakovima, zimska oprema obavezna je od 15. studenog do 15. travnja.
Kosovo – RKS NE Lanci moraju biti u vozilima, koriste se ovisno o prometnim znakovima.
Latvija – LV DA (od 01.12. do 01.03.) Obavezne su zimske gume minimalnog utora od 4 mm.
Litva – LT DA (od 10.11. do 01.04.) Obavezne su zimske gume minimalnog utora od 3 mm.
Luksemburg – L NE U zimskim uvjetima sva vozila moraju imati zimske gume.
Mađarska – H NE Na nekim područjima obavezno je korištenje lanaca za snijeg.
Makedonija – MK DA (od 15.11. do 15.03.) Sva vozila moraju imati: 4 zimske gume (minimumu utora 4mm) ili ljetne gume (minimum 4 mm utora) + lanci. Vozila 4WD: 4 zimske gume (min. 6 mm dubina utora) ili ljetne gume (min. 6 mm utor) + lanci. Vozila iznad 3.5t: zimske gume na svim kotačima (min. 6 mm utor) ili ljetne gume (min. 6 mm utor) + lanci, lopatu za snijeg.
Malta – M NE Nema zakonskog ograničenja.
Nizozemska – NL NE Nema zakonskog ograničenja.
Norveška – N NE Zimske gume ili lanci za snijeg moraju se koristiti ukoliko je cesta prekrivena snijegom ili ledom. Zimska oprema je preporučena, ali nije obavezna. Bez obzira na zimske uvjete uvijek moraju imati lance za snijeg. Minimum utora 3 mm.
Njemačka – D DA (nema datumskog ograničenja) Od 2010. godine obavezne su zimske gume u slučaju snijega, poledice, leda na cesti, bljuzge i ugaženog snijega. Zabrana korištenja ljetnih guma u zimskim uvjetima. Sva vozila registrirana u Njemačkoj ili izvan nje, moraju imati zimske gume na sva četiri kotača u zimskim uvjetima. Zimske gume moraju imati oznaku M+S ili pahuljicu.
Poljska – PL NE Savjetuju korištenje M+S guma. Obaveza lanaca za snijeg regulirana je prometnim znakom.
Portugal – P NE Nema zakonskog ograničenja.
Rumunjska – RO DA (nema datumskog ograničenja) U slučaju zimskih uvjeta na cestama (snijeg ili led) obavezna je zimska oprema na svim kotačima. Minimalna oznaka na gumama mora biti M+S ili M&S s minimalnim utorom od 4mm. Teretna vozila moraju imati lopatu za snijeg.
Rusija – RUS DA (od 01.12. do 01.03) Obavezne su zimske gume minimalnog utora od 4mm za sva vozila. Savjetuje se korištenje lanaca za snijeg na području Urala.
Slovačka – SK NE Za osobna vozila do 3.5t obavezne su M+S gume u zimskim uvjetima.

Za teretna vozila preko 3.5t zimske gume su obavezne od 15. studenog do 31. ožujka bez obzira na vremenske uvjete. Minimalna dubina utora je 3mm. Lanci za snijeg smiju se koristiti samo na zasniježenim cestama.

Slovenija – SLO DA (od 15.11. do 15.03.) Obavezna je zimska oprema unutar vremenskog perioda, kao i izvan vremenskog perioda u slučaju zimskih uvjeta na cestama. Za vozila do 3.5t: 4 zimske gume ili ljetne gume (min. 4mm utora) + lanci.
Srbija – SRB DA (od 01.11. do 01.04.) Obavezna je zimska oprema. U zimskim uvjetima vozila moraju imati M+S gume na pogonskim kotačima vozila do 3.5t. Minimalna dubina utora je 4mm. Lanci za snijeg su obavezni na označenim dionicama. Autobusi i kamioni moraju imati lopate za snijeg.
Španjolska – E NE Nema zakonskog ograničenja. Lanci za snijeg su dopušteni.
Švedska – S DA (od 01.12. do 31.03.) U zimskim uvjetima sva vozila, registrirana u Švedskoj, ali i izvan nje, moraju imati zimske gume s oznakom M+S minimalne dubine utora 5mm. Savjetuje se nošenje lanaca za snijeg u prtljažniku.
Švicarska – CH NE Obavezne su odgovarajuće gume kad su zimski uvjeti na cestama. Minimalni utor na zimskoj gumi je 1,6mm. Kad stupe na snagu zimski uvjeti dopušteni su lanci za snijeg.
Turska – TR DA (od 01.12. do 01.04.) Obavezna je zimska oprema. Gume moraju imati oznaku M+S ili pahuljicu.
Ujedinjeno kraljevstvo – UK NE Zimske gume nisu obavezne, ali su dopuštene. Lanci za snijeg i čarape za snijeg su također dopušteni.