Registarske pločice po izboru: Što ne smijete stavljati na tablice i tko o tome donosi odluku?!

Traženi registarski broj odobrava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ako po svom sadržaju nije provokativan, neetičan ili protivan pravnom poretku

Baš kao što u Njemačkoj nećete moći dobiti registarsku oznaku na automobilu tipa ‘HH’ ili ‘AH’ u kombinaciji s određenim brojevima/godinama (npr. 1933 ili 1939), jer biste tako poticali neželjene nedemokratske vrijednosti, slična sudbina će vas zadesiti i u Hrvatskoj. Bez obzira koliko novca imali na računu, poželite li staviti na tablicu svog limenog ljubimca brojčano-slovnu kombinaciju koja nije primjerena vremenu u kojem živimo i demokratskim vrijednosti, dočekat će vas službena odbijenica.

Naime, prema Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (”Narodne novine”, broj: 130/17), propisano je da vlasnik vozila može po izboru odabrati registarski broj koji se sastoji od najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili od kombinacije brojčanih i slovnih znakova na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske.

Traženi registarski broj odobrava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ako po svom sadržaju nije provokativan, neetičan ili protivan pravnom poretku, ako drugom vozilu već nije dodijeljen registarski broj zbog kojeg može doći do dupliranja prilikom transliteracije registarskih brojeva i ako se ne podudara s kombinacijom znakova registarskog broja propisanom za oldtimere (starodobna vozila).

Iz Ministarstva unutarnjih poslova izvješćuju da nije posebnim propisom određeno kada se za natpis na registarskim pločicama smatra da je provokativan, neetičan ili protivan javnom poretku, nego prilikom rješavanja upravne stvari službena osoba u javnopravnome tijelu primjenjuje načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, odnosno samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti rješava upravnu stvar.

U slučaju odbijanja zahtjeva donosi se rješenje protiv kojeg nezadovoljna stranka ima mogućnost žalbe. Ministarstvo unutarnjih poslova, naravno, vodi evidenciju registriranih vozila, ali dodaje da trenutno ne postoji posebna baza zabranjenih registracijskih oznaka.