Sve što morate znati o unosu rabljenog vozila: Porezna prijava za unos rabljenog vozila iz EU moguća je i elektronskim putem…

Procedura unosa automobila za fizičke osobe, nakon kupnje u zemljama Europske unije, moguća je i preko sustava e-Građani

U slučaju unosa automobila iz druge države članice EU-a hrvatska Carinska uprava naplaćuje posebni porez na motorna vozila, a ukoliko se radi o vozilu koje se smatra novim u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost i PDV na stjecanje novih prijevoznih sredstava. Prema odredbama čl. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost novim prijevoznim sredstvima smatraju se pored ostalog: kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW isporučena unutar 6 mjeseci od datuma prve uporabe ili koja nisu prešla više od 6.000 km.

Ako ste kupili novo ili rabljeno motorno vozilo u nekoj od država članica EU-a obvezni ste carinskom uredu nadležnom prema mjestu vašeg prebivališta podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila na Obrascu PP-MV tiskanom u Prilogu 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila. Porezna prijava podnosi se najkasnije u roku 15 dana od dana unosa motornog vozila na područje Republike Hrvatske.

Vezano za posebni porez na motorna vozila Republika Hrvatska primjenjuje registracijski sustav oporezivanja motornih vozila (posebni porez na motorna vozila), koji se plaća jednokratno prije prve registracije vozila u RH. Hrvatski sustav oporezivanja PPMV-om je kombiniran (sadrži vrijednosnu i ekološku komponentu). Vozila koja imaju veće emisije ugljičnog dioksida imaju veće porezno opterećenje, kako je slučaj i u svim državama članicama EU-a koje primjenjuju emisiju CO2 kao kriterij za oporezivanje.

Carinska uprava naplaćuje i naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima koja je u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali Rješenje o naplati naknade ispostavlja Carinska uprava u ime i za račun Fonda. Osnova za obračun naknade za gospodarenje otpadnim vozilima je masa motornog vozila koja je navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila, a obračunava se na način da se od mase vozila oduzme 115 kg i dobivena razlika pomnoži s 0,08 eura. Više informacija o spomenutoj naknadi dostupno je na poveznici.

Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, broj 15/13, 108/13, 115/16, 127/17 i 121/19), Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, broj 1/17, 2/18, 1/20 i 32/21) i Uredbom o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila („Narodne novine“, broj 156/22) uređeno je plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila može se pronaći u spomenutoj Uredbi, a primjer izračuna posebnog poreza u tekstu „Obavijest građanima i pravnim osobama o postupku plaćanja posebnog poreza na motorna vozila“.

Provjerite i tekst koji ćete dobiti Kako izračunati posebni porez na motorna vozila. Iz Carinske uprave ističu kako nisu u zakonskoj obvezi davanja bilo kakvih obavijesti poreznim obveznicima ili sudionicima u postupku o iznosu posebnog poreza koji bi trebali platiti i zbog toga Carinska uprava ne može obavljati obračun posebnog poreza na motorna vozila izvan poreznog postupka u kojem se utvrđuju sve bitne okolnosti za oporezivanje rabljenog motornog vozila.

Iz tog razloga je i kreiran informativni kalkulator u kojem se izračun posebnog poreza odnosi na primjenu Tablice 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila. Podnositelj porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila za rabljeno vozilo samostalno i vlastitim izborom u polju 19. porezne prijave (Obrazac PP-MV, Prilog 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila) može tražiti da se u postupku utvrđivanja iznosa posebnog poreza primijeni tablica s postotcima ostataka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila (Tablica 1 Pravilnika) ili procjena.

Ako se opredijelite za utvrđivanje posebnog poreza procjenom dužni ste dovesti motorno vozilo u nadležni carinski ured (ovaj način utvrđivanja posebnog poreza uzima u obzir stanje prijeđenih kilometara) s potpisanom poreznom prijavom i ostalom potrebnom dokumentacijom. Ako se pri podnošenju porezne prijave opredijelite za utvrđivanje posebnog poreza temeljem Tablice 1 Pravilnika, u tom slučaju vozilo ne morate dovesti u carinski ured.

Predmetnu prijavu fizička osoba može podnijeti i putem sustava e-Građani (isključivo ako traži obračun posebnog poreza primjenom Tablice 1 Pravilnika) te za ovaj način prijave nije potreban dolazak u nadležni carinski ured, o čemu možete više pročitati na poveznici.

Obvezni prilozi prilikom podnošenja porezne prijave su:

  • certifikat o sukladnosti ili potvrda proizvođača ili izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti izdana od nadležnog tijela u RH
  • račun ili druga komercijalna isprava odnosno kupoprodajni ugovor, odluka ili rješenje kojim je stečeno motorno vozilo
  • prometna dozvola ako se radi o rabljenom motornom vozilu
  • obrazac OV1 u slučaju da vozilo podliježe plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.

U slučaju elektroničke predaje porezne prijave potrebno je elektronički dostaviti i fotografije ili skenirane obvezne priloge / dokumente. Prednosti podnošenja prijave putem sustava e-Građani su:

  • potpuno besplatan način podnošenja porezne prijave bilo putem računala ili mobilnog uređaja
  • ušteda novca i vremena, digitalna komunikacija s Carinskom upravom
  • sigurna, jednostavna, moderna i brza provedba poreznog postupka obračuna i naplate PPMV-a bez fizičkog dolaska u carinski ured
  • izravna komunikacija s carinskimuredom u svakom trenutku poreznog postupka bez uključenih posrednika (npr. traženje dokumenata koji u trenutku podnošenja nisu dostavljeni)
  • sve obavijesti vezane za poreznu prijavu i porezno rješenje dostavljaju se u osobni korisnički pretinac (OKP)
  • ako vozilo podliježe naplati naknade za gospodarenje otpadnim vozilima, naknada se također prijavljuje i plaća zajedno s prijavom i plaćanjem PPMV-a.

Ako je PDV već plaćen u državi u kojoj je kupljeno motorno vozilo i naznačen na računu moguće je zatražiti povrat plaćenog PDV-a s potvrdom i klauzulom izdanom od carine da je PDV plaćen. Povrat se traži od prodavatelja ili kod poreznih tijela mjesta nadležnog za područje gdje je motorno vozilo kupljeno.