Pregled i pretraga vozila: Kada i kako policijski službenici mogu postupati…

Prije nego se šeretski uputi upit policijskom službeniku, gdje je nalog, valjalo bi usvojiti elementarno gradivo s meritornog područja

Jedno od omiljenih pitanja oko kojih se lome koplja kada se povede razgovor o policijskim službenicima i  zaustavljanjima vozila je ono u kojem se  problematizira mogućnost pretrage, pretresa, pregleda vozila bez naloga. Pisanog, dakako! Gledanje američkih filmova i serija ostavilo je trajan trag u našoj svijesti u brojnim sferama, tako i omiljeno pozivanje na američki peti amandman čak kad je glavni glumac evidentno kriv. Pamti se iz TV edukacije i kako nitko nema pravo pretražiti kuću bez naloga za pretres! Imate pisani nalog, nemate, onda ništa, doviđenja!

Može li vam policija pretresati vozilo bez naloga? Što je s pretragom, pretresom, pregledom vozila kod nas? Tri termina, sve nešto slično, ako ne i isto ali nije tako. Nije ovo priča u kojoj se ima mogućnost pozvati na onu narodsku nije šija nego vrat! Pregled, pretraga!  Mnogima su te riječi s početnim slovom „p“, jedno te isto i formalno i sadržajno. Tu je glavna zamka! Nije točno! Razlika je ekstremna! Ekstremna u toj mjeri da za jedno postupanje treba nalog, a za drugi ne treba! Terminološka razlika bitna je jer termini imaju različit sadržaj. Pretraga i pregled prometnog sredstva, razlika nebo i zemlja! Policijski službenik može obaviti pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava kad treba spriječiti bijeg počinitelja kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaja. Također i kada je je potrebno otkriti tragove ili predmete koji mogu poslužiti utvrđivanju činjenica kaznenog djela ili prekršaja, a i kada je  to potrebno radi zaštite opće sigurnosti. Zakon tako kaže, a zakon je zakon!

Pazite sad na metodologiju i način obavljanja pregleda! Pregled prometnih sredstava, dakle i vozila kao i  osoba policijski službenik može obaviti vizualno, dodirom, uporabom drugih osjetila, uvidom u sadržaj, korištenjem tehničkih sredstava (ogledala, detektora i sl.) ili službenog psa. Ukoliko tijekom tog pregleda utvrdi da postoje okolnosti zbog kojih je potrebno obaviti pretragu, obustavit će pregled te prema potrebi postupiti prema odredbama o pretrazi iz posebnog zakona! Pažnja, Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika propisuje i upućivanje vam poziva da omogućite pregled. Ako ne postoji neposredna opasnost za život ljudi ili imovinu, policijski službenik će prije obavljanja pregleda predmeta odnosno prometnog sredstva pozvati osobu (vlasnika, korisnika, posjednika) da omogući uvid u sadržaj predmeta odnosno prometnog sredstva kojega će pregledati. Dakle koristi se termin „pregled“! Koncentracija na točan termin!

Prilikom pregleda prometnih sredstava policijski službenik može iz tog sredstva udaljiti putnike dok se ne obavi pregled pri čemu se posebno ističe kako će  policijski službenik pri nasilnom otvaranju zatvorenog predmeta odnosno prometnog sredstva nastojati prouzročiti što manju štetu. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, predviđa i fazu drugu, onu nakon pregleda ako stvari krenu u „drugom smjeru“! Pregled predmeta i prometnih sredstava se obustavlja, ako se pregledom otkriju tragovi kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti ili drugi dokazi, ili je potrebno nasilno otvaranje ili rastavljanje predmeta pregleda. Nakon obustave pregleda prema potrebi, postupit će se prema odredbama o pretrazi iz posebnog zakona. Prije poduzimanja odnosne pretrage, policijski službenik će obavijestiti državnog odvjetnika i postupiti prema njegovu nalogu. Termin pretraga! Uočavate li  razliku u odnosu na ranije korišteni „pregled“ Prije pretrage ide obavijest državnom odvjetniku i postupanje po nalogu!

Pregled i pretraga, dvije posve sadržajno različite radnje policijskih službenika! Prije nego se šeretski uputi upit policijskom službeniku, gdje je nalog, valjalo bi usvojiti elementarno gradivo s meritornog područja. Pregled i pretraga! Nisu to sinonimi, ne znače isto! Zato za one koji su nakanili suvereno se „razbacivati“ pozivanjem na svoja prava i zakonska ograničenja u postupanju policije, vrijedi napomena kako bi bilo zgodno svladati temeljne pojmove, zar ne?