Skladištenje goriva: To baš i nije pametna ideja ako nemate idealne uvjete!

U kanistrima u koje ulazi kisik gorivo gubi kvalitetu. Što je duže uskladišteno, gorivo sve više gubi kvalitetu jer zapaljive supstance polako isparavaju

Imamo svkakave ideje i navike, a ovisno o cijenama na tržištu neki od nas kupuju i veće količine goriva pa ih drže u podrumima, garažama.. No ne biste to trebali raditi ako nemate idealne uvjete, a budimo iskreni, većina od nas ih nema. Njemački autoklub ADAC objavio je preporuke za takve slučajeve.
Goriva isparavaju, a ako nisu pravilno uskladištenja ta isparavanja mogu biti kritična i u zatvorenim prostorima može se stvoriti zapaljiva smjesa. U ADAC-u tvrde da biste gorivo trebali odlagati samo u rezervoarima s RKK certifikatom. Takve malotko od nas ima.
U Njemačkoj je u malim garažama do 100 kvadrata moguće držati do 20 litara benzina i 200 litara dizela.
Koliko dugo se može skladištiti gorivo? U kanistrima u koje ulazi kisik gorivo gubi kvalitetu. Što je duže uskladišteno, gorivo sve više gubi kvalitetu jer zapaljive supstance polako isparavaju. Na kraju će biti neuporabljivo. Ako je uskladišteno po svim pravilima gorivo može trajati godinama. To ne uključuje kućne zalihe, nego specijalizirane rezervoare.
Uglavnom, izbjegavajte stvaranje zaliha.