Nakon velike oluje: Kako ostavariti naknadu štete u slučaju elementarne nepogode?!

U ovom trenu ostaje čekati hoće li biti proglašena elementarna nepogoda. Prikupljati, osiguravati dokaze. Ukoliko dođe do proglašenja, valja žurno djelovati, pratiti rokove i postupati unutar njih

Jučer je opet dio Republike Hrvatske poharalo nevrijeme. Šteta ima! Ima i ljudskih žrtava. Strašno je.  Nakon prvotnog šoka, čini se sve da se šteta sanira. Popraviti što se popraviti dade. Štete ima na vozilima, štete ima na ostaloj imovini. Što je vama za činiti.  Neki su već krenuli zvati osiguravajuće kuće kod kojim imaju police osiguranja. Neki ih nemaju. Nisu se osigurali. Što je njima za činiti?

U medijima su prisutne najave o proglašenju elementarne nepogode. Naravno za određeno područje. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica štete od prirodnih nepogoda, detaljno regulira postupak! Bude li za vaše područje proglašena elementarna nepogoda, nije sve izgubljeno. Informirajte se, raspitajte se, ali primarno osigurajte dokaze iz kojih na jasan i nedvojben način proizlazi da vam je na vozilu, odnosno drugoj imovini nastala šteta. Odmah! Znate da iz zakašnjele reakcije može proizaći samo plakanje za prolivenim mlijekom.  Zovite, provjerite je li za područje na kojem vam se nalazila imovina, vozilo proglašena elementarna nepogoda.

Pratite javni poziv za prijavu štete, pravodobno popunite papire, skupite dokumentaciju i predajte, šaljite nadležnima.  Ponavljamo pripremite se za dokazivanje nastale štete pravodobno i po sistemu za svaki slučaj, čak i ako u pozivu za prijavu štete nije navedeno da će se nadoknaditi štete  od proglašene -prirodne nepogode primjerice, upravo na vozilima. Zašto? Zato jer to možda može biti navedeno u dopuni javnog poziva.

Ne, nije to priča na dugom štapu ni mazanje očiju. Primjera radi,  tako je recimo postupio svojedobno Grad Varaždin! Pozvao je, nakon konzultacija s Ministarstvom financija na prijavu šteta i vozilima i produžio rok za podnošenje prijava. Znači, moguće je! Proglasi se prirodna nepogoda za određeno područje, a zatim se objavljuje javni poziv kojim se pozivaju oštećenici na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode. Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, morate ga popuniti, potpisati i obavezno priložiti u javnom pozivu navedenu dokumentaciju. Kada je riječ o prijavi štete na osobnim automobilima to će biti policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da se određeni automobil doista nalazio na području koje je zahvatila elementarna nepogoda i upravo u vrijeme kada se olujno nevrijeme dogodilo, uslijed čega je uostalom i proglašena elementarna nepogoda.  Vidite i sami, izvješće policijsko „zlata vrijedi“ a fotodokumentacija također!  Pazite na rokove!

Dakle župan, kada gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno Vlada RH, proglase elementarnu nepogodu za određeno područje za koje su nadležni, a onda slijedi javni poziv za prijavu šteta (gradovi, općine). Naravno, postoji uvijek i jedno veliko ali! Treba uvijek imati u vidu to – ali! Prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica štete od prirodnih nepogoda sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se, pažnja ne dodjeljuju se za štete u slučajevima utvrđenim zakonom. Točnije i u slučaju šteta na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60% vrijednosti imovine i dr. Prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.

Iskustvo u slučajevima ranije proglašenih prirodnih nepogoda uči nas da prvo treba skočiti pa onda reći hop. Ne računati na „potpuno pokriće štete“, nadoknadu  štete samom činjenicom da je proglašena elementarna nepogoda. Postoji mogućnost da  Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH izda obavijest kako  prema meritornom Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području RH i kako  nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći i za štete nastale  primjerice na osobnim automobilima budući u određenom trenutku ne raspolaže  potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda. Dakle, sve opcije su otvorene.

U ovom trenu ostaje čekati hoće li biti proglašena elementarna nepogoda. Prikupljati, osiguravati dokaze. Ukoliko dođe do proglašenja, valja žurno djelovati, pratiti rokove i postupati unutar njih. Svi čekaju hoće li biti proglašena elementarna nepogoda! Fokus je na tome! Nakon toga valja djelovati sukladno uputama. Morate biti spremni na to, nitko ništa neće činiti umjesto vas. Sretno!