Nova tehnologija koja mijenja sigurnosne trokute: Prva europska država uvodi male ‘svjetionike’!

Jedan od ključnih izazova bio  je spriječiti vozača da mora izaći iz vozila kako bi postavio trokut, čime se izbjegava rizik od nesreće

Od  2026. godine španjolska Glavna uprava za promet će imati geolocirane sve automobile koji imaju određeni problem. Više neće biti legalno koristiti trokute upozorenja kada vozači stanu zbog kvara, nesreće… Kao što je utvrđeno Kraljevskom uredbom 1030/2022, nova V16 svjetla  za signalizaciju u nuždi na javnim cestama bit će obvezna od 1. siječnja 2026. i imat će sustav povezivanja tako da geolociraju sva vozila.

Glavna uprava za promet već nekoliko godina testira ovu tehnologiju, koja se kolokvijalno naziva malim svjetionicima. Malo trepereće svjetlo ima i tehnologiju geolociranja i automatskog javljanja centrima za sigurnost prometa. To znači da će biti  poslane informacije o vremenu i mjestu gdje je V16 svjetlo aktivirano i kada je deaktivirano. U detaljima zakonskog teksta navedeno je da  će se lokacija slati svakih 100 sekundi, ali će se prestati slati kada se pošalje informacija o deaktivaciji uređaja za hitne slučajeve.

Zašto je došlo do promjene, odnosno uvođenja nove tehnologije? Ideja je smanjiti rizik od nesreća, odnosno vozači neće morati hodati po cesti da bi postavili trokut. Navodno o ovoj tehnologiji razmišljaju i druge europske države.

Svjetlo će biti vidljivo na jedan kilometar, a internetska veza je osigurana na minimalno 12 godina.