Sigurnosni trokut: Kad ga morate postaviti na cestu u slučaju zaustavljanja vozila?!

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nesreće ili drugoga opravdanog razloga prisiljen vozilo zaustaviti na kolniku dužan je za vrijeme kretanja izvan vozila označiti se reflektirajućim prslukom
Sigurnosni trokut najčešće povezujemo uz kvarove na vozilima, ali i prometne nesreće. Stoga nije loše znati kad ga morate izvaditi i postaviti iza vozila. Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno regulira i to područje vozačkih aktivnosti. U članak 87. tako se navodi
da je Vozač dužan motorno ili priključno vozilo, osim mopeda, motocikla bez bočne prikolice, motornih tricikala, lakih četverocikla i četverocikla koje je zaustavljeno na kolniku, obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut) i to:
kad je bio prisiljen svoje vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste iz članka 82. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (tuneli, mostovi, podvožnjaci, zavoji i prijevoji sa smanjenom vidljivosti, stajališta javnog prijevoza, pješački prijelazi…). Također, sigurnosni trokut je obavezan kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu ili u takvim vremenskim prilikama da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti, odnosno na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila.
Trokut se postavlja na kolnik iza zaustavljenog vozila, u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne može biti manja od 100 m, tako da vozači vozila koja nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno uočiti i po potrebi zaustaviti svoja vozila, odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. Na isti način taj se znak postavlja i kad je na cesti zaustavljena kolona vozila, s tim što se umjesto jednog na kolnik postavljaju dva znaka, jedan pokraj drugoga. Ako je u motorno vozilo ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, taj uređaj mora biti uključen.
Zapamtite i još jednu važnu odredbu: vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nesreće ili drugoga opravdanog razloga prisiljen vozilo zaustaviti na kolniku dužan je za vrijeme kretanja izvan vozila označiti se reflektirajućim prslukom, poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila te vozilo odmah ukloniti s kolnika.
Postupite li suprotno ovim odredbama, kazna je 30 eura.