Stražnja svjetla za maglu: Kada ih smijete uključiti, a da to nije kažnjivo?!

U Njemačkoj je malo drukčije pa, recimo, stražnje svjetlo za maglu možete uključiti samo ako vidljivost padne ispod 50 metara, a to uključuje samo maglu

Svjetla za maglu su korisna, mnogi će reći korisnija su ona stražnja koja vozačima iza vas omogućuju da vas tijekom smanjenje vidljivosti na cesti uoče na vrijeme. No, ostaviti uključena svjetla za maglu kad je vidljivost dobra – to je prije svega izraz manjka vozačke kulture. Osobito su iritantna stražnja svjetla za maglu, koja će smetati vozačima iza vas. Kako je to riješeno u našem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama? U Članku 108. piše da po magli na motornom i priključnom vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, ili svjetla za maglu, ili oba svjetla istodobno. Također, stražnja svjetla za maglu na motornim ili priključnim vozilima smiju se upotrebljavati samo po magli i u slučaju smanjene vidljivosti. Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila mogu biti bijele ili žute boje, a na stražnjoj strani crvene boje. Kazna za nepridržavanje ovih mjera je 30 eura.
Dakle, jasno se navodi da se ova svjetla mogu koristiti u slučaju smanjene vidljivosti.