Sve o svjećicama: Zašto ih je (iznimno) važno mijenjati u propisanim intervalima?!

Zamjena svjećica može ponekad izgledati kao vrlo jednostavna radnja po modelu uradi sam, ali potrebno je biti oprezan ako nismo u potpunosti sigurni što radimo

Svjećica ima ključnu ulogu u radu benzinskog motora, a o njezinim funkcijama, zamjeni i problemima u radu piše Marin Morava, tehnički savjetnik u HAK-u. Osnovna funkcija svjećice je paljenje smjese goriva i zraka preskakanjem visokonaponske iskre između elektroda svjećice. Uzmimo u obzir da svjećica može zapaliti smjesu goriva i zraka između 500 do 3500 puta u minuti. Njezin ispravan rad omogućuje lako pokretanje motora, nesmetan i učinkovit rad motora, optimalnu potrošnju goriva i smanjenje emisija štetnih plinovima.

Primjedbe na rad motora najčešće mogu biti različite, a mogu biti povezane i s neispravnim radom svjećica. Problemi mogu nastupiti i nakon zamijene svjećica, motor se lošije pokreće ili je smanjena snaga motora što najčešće može ukazati na pogrešno određene i ugrađene svjećice.

Drugi najčešći tip primjedbe do kojeg dolazi u vožnji je isprekidan rad motora zbog izostanka paljenja na određenom cilindru. S dužim periodom isprekidanog rada cilindra motora dolazi do uključenja kontrolne lampice ispravnosti rada motora, a često u praksi dolazi do izostanka iskre između elektroda svjećice zbog nastupanja neispravnosti na visokonaponskim komponentama, indukcijskom svitku (bobini) ili visokonaponskim kabelima-vodičima. Uzrok svim nastalim neispravnostima može biti lošije stanje svjećica, a čest razlog u praksi je neredovita zamjena svjećica.

Interval zamijene svjećica određuje proizvođač i može biti različito postavljen, od 20.000 km do 120.000 km, ovisno o vrsti ugrađene svjećice. Vaš plan održavanja vozila može sadržavati preporuku na koliko je kilometara potrebno zamijeniti svjećice. Servisna literatura koju koristi radionica definitivno će sadržavati ovu informaciju.

Za ispravan rad motora proizvođač određuje na svjećici broj vanjskih elektroda, zazor između masene i središnje elektrode, materijal i izvedbu središnje te masene elektrode i često – najvažnije za ispravan rad svjećice – toplinsku vrijednost svjećice kako bi se održala poželjna radna temperatura na izolacijskom materijalu svjećice između 450 i 800 °C. Toplinska vrijednost svjećice je određena obujmom izolacijskog materijala svjećice koji se nalazi u komori za izgaranje. Ako je obujam izolacijskog materijala veći, riječ je o svjećici niže toplinske vrijednosti, a ako je obujam izolacijskog materijala manji svjećica je više toplinske vrijednosti. Prilikom kupovine svjećica potrebno je kataloški odrediti svjećicu prema vozilu i ugrađenom motoru kako bi otisnuti zapis na svjećici uskladio s toplinskom vrijednosti koju zahtijeva proizvođač vozila.

Zamjena svjećica može ponekad izgledati kao vrlo jednostavna radnja po modelu uradi sam, ali potrebno je biti oprezan ako nismo u potpunosti sigurni što radimo i ne slijedimo pravila struke ili ne koristimo adekvatan alat i literaturu za potrebnu radnju. Nestručnim radom možemo prouzročiti brojne probleme koji mogu uzrokovati oštećenje motora, kao i mogućnost strujnog udara. Naime, može doći do izboja visokog napona prilikom rada motora u dodiru s visokonaponskim komponentama sustava paljenja.

Preporuka je ovu radnju prepustiti servisu koji će pružiti dijagnostiku stanja svjećice vizualnom kontrolom na temelju mjerenja zazora između elektroda ili usporedbom vizualnog stanja površine svjećice. Tako se mogu pronaći uzroci nastalih problema: je li u pitanju neispravna svjećica ili je uzrok nastala neispravnost na motoru zbog drugih problema kao što su mehanička istrošenost u motoru, odnosno problem s pripremom smjese goriva i zraka.

Ako usporedimo probleme koji nastaju propuštanjem zamjena svjećica nekad i danas, možemo zaključiti kroz praksu da danas najčešće nećemo uočiti probleme s pokretanjem motora što je na strijim modelima automobila bio slučaj. Često neće doći niti do problema u radu, ali će posljedice biti nagle i skupe. Najgore slijedi je da dolazi do pucanja izolacijskog materijala (keramike) koja pada u cilindar i mehanički ošteti motor za vrijeme njegova rada. Ovaj slučaj pucanja izolacijskog materijala izazvan je zbog većeg broja ciklusa temperaturnih promjena nego što ih je proizvođač odredio u predviđenom intervalu zamijene svjećice. Preporuka je voditi dnevnik održavanja i zamijeniti redovito svjećice motora kako bi izbjegli štetu. Trošak zamijene svjećica može biti samo 1-2 posto iznosa kojeg bi izdvojili za popravak motora kojeg je uzrokovala neispravna svjećica.