Kamioni s električnim ‘tračnicama’: Uštede su velike, ali ima i kritika!

Sa samo 20 posto udjela nadzemnih vodova kamioni već voze do 50 posto na električni pogon na svojim rutama

Nijemci već dugo eksperimentiraju s dizelsko-električnim kamionima koji su opremljeni pantografima, odnosno funkcioniraju kao lokomotive, tramvaji ili trolejbusi te koriste električne instalacije iznad kabine.  Kada su priključeni na struju kamioni ne troše gorivo i skladište dio energije u baterije. Znanstvenici su sad objavili pozitivne rezultate eksperimenta s tim kamionima tijekom pilot test na ruti između Lübecka i Reinfelda, piše Der Spiegel.

U električnoj vožnji, uz današnji miks proizvodnje električne energije (obnovljivi izvori-termoelektrane), emisija CO2 može se smanjiti za 50 posto, rekao je Falk Richter s Tehničkog sveučilišta u Dresdenu u četvrtak na predstavljanju rezultata u Kielu. S povećanjem udjela zelene električne energije u energetskom miksu, emisije bi se mogle dodatno smanjiti. Potencijal smanjenja CO2 nije određen samo kombinacijom električne energije, već i modelima vozila. Sveučilište primijenjenih znanosti u Kielu, tvrdi da se se uštede u potrošnji mogu dobiti daljnjom optimizacijom kamiona.

Sa samo 20 posto udjela nadzemnih vodova kamioni već voze do 50 posto na električni pogon na svojim rutama, Za to je zaslužna baterija koja prima dio energije iz nadzemnog voda i omogućuje kamionima da voze na električni pogon i kad nisu spojeni na izvor struje. Preostalih 50 posto rute kamioni rade kao klasični hibridi, koristeći dizelski i električni motor.

Terenski test E-Highway Schleswig-Holstein još je jedan od tri pilot projekta u Njemačkoj u kojima se istražuje korištenje kamiona s pantografima. Terensko ispitivanje traje do kraja 2024. godine, a financira ga Federalno ministarstvo gospodarstva i zaštite klime. No tamo ima i kritika. Udruga poreznih obveznika Schleswig-Holsteina smatra da je eksperiment neuspješan i zahtijeva prekid terenskog ispitivanjau toj regiji. Tehnički, tehnologija se pokazala izvedivom, ali postoje znatne sumnje u ekonomsku učinkovitost, rekao je direktor Udruge poreznih obveznika Schleswig-Holsteina Rainer Kersten.

– S obzirom na prometne tokove diljem Europe, veliki bi dijelovi europske mreže autocesta morali biti opremljeni nadzemnim vodovima.

Rainer Kersten je rekao da je to preskupo i nepredvidivo.