Vozači koji zagušuju promet: Zakon je i to definirao, točno se zna kad ne smijete ući u raskrižje!

Mnogi vozači nisu voljni čitati zakone pa ćemo i dalje imati kaos na cestama, posebno u velikim gradovima gdje su česte prometne gužve

Stara navika, na semaforu zeleno, gužva na sve strane i sigurni smo da ćemo ostati u raskrižju kad se uključi crveno svjetlo. Mnogi vozači tad odlučuju krenuti u raskrižje, uključi se crveno svjetlo, a oni stoje i stoje, zakrčili su promet, vozači kojima je zeleno ne mogu dalje pa trube, raste nervoza, smanjuje se protočnost prometa… Što morate učiniti kao vozač ako procijenite da neće proći raskrižje?

Zakon o sigurnosti prometa na cestama opet je jasan i  navodi da vozač ne smije vozilom ući u raskrižje ako je gustoća prometa takva da se očito mora zaustaviti u raskrižju ili na obilježenom pješačkom prijelazu i tako ometati ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika ili promet pješaka. Novčanom kaznom u iznosu od 130 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno stavku 1. ovoga članka. Dakle, sve je jasno ili bi trebalo biti jasno. Mnogi vozači nisu voljni čitati zakone pa ćemo i dalje imati kaos na cestama, posebno u velikim gradovima gdje su česte prometne gužve.