Rezolucija Europskog parlamenta: Vlasnici automobila koji emitiraju velike količine štetnih plinova moraju plaćati veće cestarine

Proizvođači automobila moraju o svom trošku naknadno opremiti dizelska vozila koja ne zadovoljavaju standarde emisija štetnih plinova sustavima koji će ih pročistiti

U neobvezujućoj rezoluciji koju je Europski parlament usvojio sa 446 glasova za, 146 protiv i 79 suzdržanih ističe se da onečišćenje zraka treba suzbiti. Traže se još oštrije redukcije za sitne lebdeće čestice (PM 2.5), koje su dio ispuha motora s unutarnjih sagorijevanjem, ali nastaju i, primjerice, abrazijom guma u vožnji. Njihov štetan utjecaj na zdravlje je dokazan.
Europski parlament svjestan je utjecaja zagađenja na kognitivno zdravlje ljudi, osobito djece i traži se uspostava sustava plaćanja cestarina i parkirališnih karata u kojem će se penalizirati vozila s visokom emisijom štetnih plinova (pomoću elektroničke naplate). Europski parlament traži da se jasno definira set pravila i mjera za naknadu štete građanima u slučaju nekog novog skandala s emisijama štetnih plinova (slučaj Volkswagen). Proizvođači automobila moraju o svom trošku naknadno opremiti dizelska vozila koja ne zadovoljavaju standarde emisija štetnih plinova sustavima koji će ih pročistiti (tu se ne precizira o kojim je točno vozilima riječ, odnosno koliko bi vremenski unazad išla ova mjera). Europski parlament poziva Europsku komisiju da radi na mjerama koje će još reducirati emisiju dušikovih oksida (primarno na dizelskim motorima), a europska izvršna vlast poziva se i na standardiziranje emisija sitnih lebdećih čestica koje dolaze is drugih izvora, kao što su habanje guma u vožnji te kočionih pločica i diskova.
Mnogima će sve ovo djelovati kao pretjerivanje, ali ovo je odraz političke klime, odnosno brige za zdravlje ljudi do najsitnijeg detalja. Kažu u EU da 90 posto građana živi u uvjetima loše kvalitete zraka, opasnima po zdravlje. Oko 400.000 smrtnih slučajeva godišnje u EU povezano je sa zagađenim zrakom. Status rezolucije je ‘neobvezujuća’, ali Europski parlament je ozbiljno političko tijelo u kojem su predstavnici najvećih stranaka i ove preporuke su stav europskog političkog mainstreama, odnosno Europska komisija sigurno će uvažiti mnoge od ovih stavova.