Francuzi relaksiraju mjere u borbi protiv koronavirusa: Uveli su i originalno prometno pravilo, radijus kretanja isti je za vozače, bicikliste i pješake!

Najzanimljivije novo pravilo je da će vozači sa svojim automobilima, pješaci i biciklisti imati mogućnost prijeći put u radijusu 100 km od svog boravišta

Od 11. svibnja Francuska kreće s blagim popuštanjem mjera u borbi protiv epidemije koronavirusa. Najzanimljivije novo pravilo je da će vozači sa svojim automobilima, pješaci i biciklisti imati mogućnost prijeći put u radijusu 100 km od svog boravišta. Mjera je to koja za cilj ima kontrolu širenja koronavirusa.

Trenutno je u Francuskoj aktivan sustav koji je sličan našim e-Propusnicama, on će ostati i dalje, a za putovanja čiji je radijus manji od 100 km, neće vam biti potrebna posebna dopuštenja. Dakle, u Francuskoj su se očigledno vodili idejom da nije važan način prometovanja, nego su to ljudi, odnosno potencijalna opasnost od širenja virusa. Teško je od pješaka očekivati da će prijeći desetke kilometra, a mnogim vozačima će to biti malo…