Vijest iz HAK-a: Uveden je sustav audio i video snimanja provedbe vozačkih ispita!

Zajednički projekt HAK-a i Ministarstva unutarnjih poslova uveo je sustav audio i video snimanja tijeka provedbe vozačkih ispita koji podiže kvalitetu, ujednačava standarde te omogućuje veću transparentnost

Hrvatski autoklub danas je predstavio projekt unaprjeđenja vozačkih ispita. Zajednički projekt Hrvatskog autokluba i Ministarstva unutarnjih poslova uspješno se provodi od početka 2021. s ciljem što kvalitetnije provedbe vozačkih ispita i kvalitetnije osposobljenih novih vozača. Sustav audio i video snimanja tijeka provedbe vozačkih ispita, koji je uveden, primjenjuje nova tehnološka rješenja.

– Moderna rješenja korisna su za buduće vozače, institucije nadležne za poslove osposobljavanja i djelatnost provedbe ispita, stručne organizacije, autoškole ali i sve građane i društvo u cjelini – rekao je Predsjednik Hrvatskog autokluba Slavko Tušek.

Hrvatski autoklub, koji ove godine obilježava 115 godina svog uspješnog djelovanja, kontinuirano ulaže sredstva u razvoj i unaprjeđenje svih svojih djelatnosti. Jedna od tih djelatnosti, koja je od velikog općeg društvenog interesa, je provođenje vozačkih ispita. Hrvatski autoklub vozačke ispite provodi od 1. lipnja 1992. i do konca 2020. proveo je ukupno oko 8 milijuna ispita, od kojih je oko 3 milijuna ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, te je ukupno izdano 1.7 milijuna uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, što predstavlja broj novih vozača u Republici Hrvatskoj.

– To su impresivni podaci s kojima se se Hrvatski autoklub ponosi – rekao je predsjednik HAK-a Slavko Tušek i dodao kako je nacionalna udruga vozača tijekom posljednjih desetak godina uvela niz poboljšanja u sustavu provedbe ispita.

– Među prvima u Europi uveli smo polaganje ispita iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalima, a što se pokazalo kao veliki iskorak – naglasio je Slavko Tušek. U međuvremenu, novim tehnološkim rješenjima dodatno se digitalizirao proces ispita. Uvedena su tablet računala sa satelitskom navigacijom koja povezuju stručne ispitivače Hrvatskog autokluba s informatičkim sustavom. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova to je rezultiralo izdavanjem u realnom vremenu e-uvjerenja o položenom ispitu za kandidate.

– Uvođenjem sustava audio i video snimanja tijeka provedbe vozačkih ispita činimo novi iskorak – kazao je predsjednik HAK-a Slavko Tušek, naglasivši kako uslijed toga nema novih troškova za kandidate za vozače i autoškole i dodao:

– U ovaj projekt uložili smo više od 1,5 milijun kuna, i naše stručne kapacitete dokazavši svoje znanje i sposobnosti, ali i volju za unaprjeđenje svih naših ključnih procesa. Imali smo jasan cilj – učiniti polaganje vozačkog ispita što transparentnijim i objektivnijim te, na kraju, dati još jedan važan doprinos boljoj osposobljenosti novih vozača i poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa.

Novi sustav ima više značajnih učinaka. Jedan od ključnih je mogućnost da kandidati za vozače u slučaju negativnog ishoda ispita, ako ulože prigovor, mogu ostvariti uvid u snimke provedenih ispita. Zatim, putem odgovarajuće aplikacije omogućena je dostupnost svih podataka i snimki provedenih ispita iz predmeta Upravljanje vozilom djelatnicima Službe za sigurnost cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova te im je znatno olakšana funkcionalnost nadzora nad provedbom vozačkih ispita. I Hrvatski autoklub će imati izravne koristi od ovog novog sustava zbog dodatnog ujednačavanja sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita, što će bitno podići razinu kvalitete provedbe. Naime, ova modernizacija će omogućiti rukovodećim osobama Sektora za vozače detaljne analize provedbe vozačkih ispita svih ispitivača, a time i ujednačavanje kriterija provedbe vozačkih ispita u Republici Hrvatskoj.

– Pozitivan trend smanjenja stradavanja mladih vozača u posljednjih desetak godina na našim cestama, jednim dijelom je i posljedica dugogodišnjeg rada i ulaganja u sustav osposobljavanja kandidata za vozače i u sustav provedbe vozačkih ispita. Sigurnost na našim cestama nam je uvijek misao vodilja za opće dobro i najvažniji segment društvene uloge Hrvatskog autokluba – završio je predsjednik Hrvatskog autokluba Slavko Tušek.

O novom sustavu govorio je i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić:

– U trokutu vozač, cesta i automobil, upravo je čovjek najvažnija komponenta jer sa svojim sposobnostima mora procijeniti kvalitetu vozila kojim upravlja te uvjete na cestama. Edukacija i sigurnost mladih vozača su krucijalni, pogotovo kada postanu aktivni sudionici u prometu. Sretni smo da se uvodi snimanje vozačkih ispita jer će to unaprijediti sigurnost cestovnog prometa.

Prezentaciju o novom sustavu održao je pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba dr. sc. Sinan Alispahić.

– Tijek polaganja ispita i njegova zahtjevnost za kandidate za vozače ne mijenjaju se – kazao je Alispahić koji je, između ostalog rekao kako se ovim promjenama uvezuje u jednu cjelinu tablet računala koja koriste ispitivači sa sustavom audio-video snimanja tijeka vozačkih ispita. Pritom se štiti privatnost i osobni podaci kandidata za vozače.

– S ovakvim unaprjeđenjem sustava provedbe vozačkih ispita možemo parirati i najrazvijenijim državama članicama Europske unije – naglasio je dr. sc. Sinan Alispahić.

Josip Mataija, voditelj Službe sigurnosti prometa na cestama Ministarstva unutarnjih poslova održao je prezentaciju u kojoj je iznio preliminarne podatke o stanju sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj.

– Možemo reći da su pokazatelji sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godini bolji nego 2019. godine. Koliko su tome doprinijela zbivanja oko epidemije koronavirusa to ćemo definitivno analizirati. Na hrvatskim cestama u 2020. godini poginulo je 237 osoba, dok je 2019. godine poginulo 297 osoba. To je smanjenje od 20.2 posto. Zabilježeno je smanjenje broja teško ozlijeđenih za 257 ili 10,2% te smanjenje broja lakše ozlijeđenih za 2707 ili 26%. Prošle je godine bilo ukupno 31.369 nesreća, dok ih je 2019. bilo 26.052.

Hrvatski autoklub nositelj je poslova javnih ovlasti, među kojima su i poslovi organizacije i provođenja vozačkih ispita u Republici Hrvatskoj. Udruga broji oko 226. 000 korisnika, u nju je udružen 61 autoklub s cijelog teritorija Republike Hrvatske, a 2021. obilježava 115. godinu svog osnivanja.