Novi tip raskrižja: Nije kružni tok, a ni vozačima nije jasno kako ga proći!

Objašnjenje je stiglo od gradskih vlasti - radi se o raskrižju u kojoj ni jedna pristupna cesta nema prednost prolaska, vozači se moraju sami snaći, a cilj je usporavanje prometa

Na jednom raskrižju u predgrađu Liverpoola pojavili su se čudni znakovi na cesti, neki kružni elementi, koje vozači ne mogu ispravno protumačiti.. Iskreno, gledajući ih čovjek se i sam upita što napraviti, pogotovo stoga što i na tri prilazne ceste raskrižju nema nikakvih znakova.

Sami vozači javljaju da na raskrižju neki voze u krug, misleći da se radi o nekom modernijem izdanju kružnog toka, neki ga prolaze vozeći ravno, a treći u strahu čekaju na prolazak daleko duže nego što bi to običaj u većini drugih situacija. Objašnjenje je stiglo od gradskih vlasti – radi se o raskrižju u kojoj ni jedna pristupna cesta nema prednost prolaska, vozači se moraju sami snaći, a cilj je usporavanje prometa. Dakle, ispred njega će svi stati i dobro promisliti.

Cilj je ostvaren, ali vozači naglašavaju da je pitanje dana kada će se dogoditi prometna nesreća…