Sumnja na kvar: Crveno svjetlo na semaforu predugo traje, što učiniti?

Navikli smo da su semafori precizni i ne griješe, ali što ako ipak pogriješe te se zeleno svjetlo u raskrižju ne uključuje niti nakon nekoliko faza? Obavještavanje policije jedan je od najvažnijih koraka

Postavlja se pitanje što vozač treba i može učiniti ako posumnja da je semafor ili uređaj za davanje znakova prometnim svjetlima pokvaren (dogodi li se da crvena faza na semaforu traje dugo, zbog čega drugi vozači trube i nastaje nervoza)? Može li nazvati broj 192 te uz registarski broj vozila ostaviti poruku da će ipak proći kroz crveno svjetlo, uz pojačani oprez i uključena četiri pokazivača smjera?

U slučaju da je na semaforu kontinuirano uključen znak crvenog svjetla i da se sudionik u prometu nedvojbeno i sa sigurnošću uvjerio da se svjetla na semaforu ne izmjenjuju ili se ne uključuje zeleno svjetlo za određeni smjer kretanja, moguć je prolazak kroz raskrižje uz krajnje povećan oprez, odgovorili su iz MUP-a na naš upit. Vozač je pri tome dužan pridržavati se ograničenja u odnosu na postavljenu prometnu signalizaciju (prometne znakove) odnosno postupati prema pravilima prednosti prolaska.

Uoči li se neispravnost rada semaforskog uređaja potrebno je odmah obavijestiti policiju putem broja 192, nakon čega će policijski službenici poduzeti potrebne radnje u cilju osiguranja sigurnosti i protočnosti prometa (obavješćivanje nadležnih službi za popravak uređaja, žurni odlazak policijskih službenika na lokaciju u smislu eventualnog fizičkog upravljanja prometom i dr.).

Jasno, u slučaju kada se faze na semaforu izmjenjuju, bez obzira na subjektivnu procjenu vozača o duljini trajanja faze (crvenog svjetla), isti ne smije ući u raskrižje dok je uključeno crveno svjetlo.

Prođete li namjerno kroz crveno svjetlo na semaforu odnosno kroz mjesto na kojem se promet upravlja uređajem za davanje znakova prometnim svjetlima, evo što, između ostalog, propisuju odredbe članka 59. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.):

– stavak 5. – novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji, na mjestu na kojem se promet upravlja uređajem za davanje znakova prometnim svjetlima, ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla

– stavak 6. – novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač koji na mjestu na kojem se prometom upravlja semaforima ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine kretanja vozila ili povećava brzinu kretanja vozila ili se ne zaustavi vozilom na dva ili više znakova crvenog svjetla

– stavak 7. – vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put

– stavak 8. – vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put

– stavak 9. – vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka

– stavak 10. – vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka.

Postoji li olakotna okolnost ako napravite prekršaj prolaska kroz crveno svjetlo? Može li se izreći upozorenje?

Počinitelju ovog prekršaja izdaje se obvezni prekršajni nalog u slučaju iz članka 59. stavka 5., prilikom čega sukladno uputi o pravnom lijeku, može u roku od 8 dana od dana uručenja, podnijeti prigovor nadležnom prekršajnom sudu putem policijske uprave/postaje.

U slučaju iz stavka 6., kada su stečeni uvjeti za uhićenje s obzirom na zapriječeni iznos novčane kazne, počinitelj se u pravilu uhićuje i uz optužni prijedlog privodi na sud gdje tijekom postupka može iznijeti okolnosti za koje smatra da su olakotne i da mogu utjecati na presudu suda.

Prilikom sankcioniranja počinitelja predmetnog prekršaja prolaska kroz crveno svjetlo ne može se izreći upozorenje, s obzirom da je člankom 294., stavak 5, propisano sljedeće: policijska uprava ili postaja koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna u utvrđenom iznosu do 1.000,00 kuna, u slučajevima kada prekršajem nije izazvano ometanje ili ugrožavanje drugih sudionika u prometu, odnosno ako je prekršaj osobito lake naravi, a počinitelj nije prije činio slične prekršaje može umjesto novčane kazne sudioniku u prometu izreći mjeru usmenog ili pisanog upozorenja.