Stav HANFA-e: Što je s naknadom štete nakon sudara vozila u vlasništvu istog leasing društva?!

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je stava da se to  leasing društvo ne može smatrati trećom osobom u pogledu štete na stvarima u smislu meritorne zakonske odredbe

Sve na kredit, sve na leasing, tako se danas živi! Voziti automobil  na leasing više je pravilo nego iznimka u posljednje vrijeme. Prometnice su prepune vozila u vlasništvu leasing kuća, a nije da leasing kuća na hrvatskom tržištu ima bezbroj. Upravo te činjenice razlog su zbog kojih je vrlo izgledno da će doći  i da dolazi do prometnih nesreća u kojima  sudjeluju vozila u vlasništvu jedne te iste leasing kuće. Različiti vozači, različita vozila, ali ista leasing kuća je vlasnik tih vozila.

Dobro, ustvrdit ćete ali kakve to sad veze ima? Došlo je do prometne nesreće između dva vozila, vozači razmijene podatke i ustanovi se da su oba vozila i ono koje je uzrokovalo prometnu nesreću i ono koje je nevino i oštećeno u vlasništvu jedne te iste  leasing kuće.  Zašto je to bitno? Bitno je zbog naknade štete.

Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu vlasnik prijevoznog sredstva dužan sklopiti ugovor o osiguranju te ga obnavljati sve dok je prijevozno sredstvo u prometu, a radi osiguranja vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Korisnik prijevoznog sredstva je, bar što se zakona tiče,  fizička ili pravna osoba koja voljom vlasnika stvarno raspolaže prijevoznim sredstvom.

Kad je u pitanju vozilo u leasingu tada je raspodjela uloga i te kako jasna i jednostavna. Leasing društvo kao vlasnik vozila primatelju leasinga za vrijeme trajanja ugovora o leasingu ustupa posjed vozila i pravo korištenja vozilom.

Vlasnik vozila dužan je dakle, sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju uporabom vozila može nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.  Međutim, zakon kaže kako  se vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik te svaki drugi korisnik vozila kojim je prouzročena šteta ni u kom slučaju ne mogu se smatrati trećom oštećenom osobom u pogledu štete na stvarima.

I što sad? Što kad u prometnoj nesreći sudjeluju vozila koja su u vlasništvu istog leasing društva? Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je stava da se to  leasing društvo ne može smatrati trećom osobom u pogledu štete na stvarima u smislu meritorne zakonske odredbe. Naime, pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga pojavio se upit koji glasi: je li društvo za osiguranje dužno Leasing društvu (davatelju leasinga), kao osiguraniku iz ugovora o osiguranju, nadoknaditi štetu na vozilu, u slučaju da primatelj leasinga (korisnik vozila) nije odgovoran za prometnu nesreću u kojoj je prouzročena šteta od vozila u vlasništvu istog Leasing društva (davatelja leasinga).

Povodom tog upita Hanfa je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. travnja 2021. donijela svoje službeno stajalište u kojem se u bitnom navodi:

U slučaju da su u prometnoj nesreći sudjelovala vozila (objekti leasinga) koja su u nedvojbenom vlasništvu istog leasing društva (davatelja leasinga), mišljenje je Hanfe da se takvo leasing društvo, uzimajući u obzir odredbe članka 23. ZOOP-a, ne može smatrati trećom osobom u pogledu štete na stvarima u smislu odredbe članka 22. stavka 1. ZOOP-a, neovisno o tome nastupa li leasing društvo u ugovoru o osiguranju kao ugovaratelj osiguranja i osiguranik ili samo kao osiguranik i neovisno o tome nastupa li primatelj leasinga kao ugovaratelj osiguranja ili ne

Mišljenje je Hanfe kako se trećom osobom, na temelju članka 22. stavka 10. ZOOP-a, smatra isključivo primatelj leasinga, koji je ugovaratelj osiguranja i korisnik vozila, a koji nije odgovoran za prometnu nesreću u kojemu mu je prouzročena šteta od vozila istog davatelja leasinga.

Prema navedenoj odredbi, primatelj leasinga koji se smatra trećom osobom ovlašten je podnijeti odštetni zahtjev koju je društvo za osiguranje dužno nadoknaditi te nema zakonske zapreke da se prava i obveze primatelja i davatelja leasinga s tim u vezi dodatno urede ugovorom o leasingu.

Slijedom svega navedenog, prema mišljenju Hanfe, društvo za osiguranje nije dužno izravno leasing društvu, kao osiguraniku iz ugovora o osiguranju, neovisno o tome što primatelj leasinga (korisnik vozila) nije odgovoran za prometnu nesreću u kojoj je prouzročena šteta od vozila u vlasništvu istog leasing društva (davatelja leasinga), nadoknaditi štetu.