Novi njemački projekt: U funkciji su i kamere koje prate jeste li prošli kroz crveno svjetlo na semaforu!

Kamera se aktivira dvaput: jednom prilikom prelaska linije zaustavljanja i drugi put prilikom ulaska u središnje područje raskrižja

Ako putujete u inozemstvo, odnosno u Njemačku, poslom ili turističkim interesima dobro je znati da su tamo počeli uvoditi kamera ne samforima, koje bilježe jeste li prošli na crveno svjetlo.

Iako se kršenje crvenog svjetla kažnjava visokim novčanim kaznama, to je jedan od najčešćih prometnih prekršaja u Njemačkoj. Ako je crveno svjetlo bilo vidljivo više od sekunde prije prelaska ulice, predviđena je novčana kazna od 200 eura, dva negativna boda i mjesec dana zabrane vožnje. U slučaju posebno opasnih radnji za sigurnost cestovnog prometa, oduzet će vam vozačku dazvolu, a moguća ja i zatvorska kazna do pet godina. Kamera za prolazak semafora nalazi se, uglavnom,  na suprotnoj strani semafora.

Kamera se aktivira dva puta: jednom prilikom prelaska linije zaustavljanja i drugi put prilikom ulaska u središnje područje raskrižja, odnosno prolaska rakrižja. Ovim se postupkom utvrđuje je li vozač stao nakon što je prešao zaustavnu crtu jer je primijetio svoju pogrešku ili je prošao raskrižje. Kamera za brzinu aktivira se indukcijskim petljama u tlu. Dvije slike mogu se koristiti i za izračunavanje brzine vožnje vozača na cesti.

Ako ste prešli zaustavnu liniju, moguće je da je prvi stupanj kamere već aktiviran. Za kršenje zaustavne crte u nekim slučajevima kazna je 15 eura. Međutim, također je moguće da vas ured za novčane kazne pomiluje. U slučaju prolaska cijelog raskrižja, pripremite se izdvojiti 200 eura… Što vam možemo poručiti? Pazite u Njemačkoj, Hrvatskoj, Japanu, Francuskoj… – nikada ne biste trebali platiti kaznu za prolazak kroz crveno. Poštujte prometna pravila i propise.