Lake prikolice: Kako ih registrirati, koliko često treba ići na tehnički pregled…

Ne postoji obveza posebnog sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama u prometu na cestama uzrokovala laka prikolica

Uvijek će biti stvari koje treba prevesti, a ne stanu u automobil! Prtljažnik, od milja zvan „gepek“ ma koliko velik bio nikad nije dovoljno velik za pune vreće šute, nezgodni komad namještaja ili nešto treće što bi valjalo prebaciti na drugu lokaciju! Tu zlata vrijedi laka prikolica! Ukoliko je imate znate i sami koliko je ona korisna i koliko ste omiljeni upravo zato jer vas svatko ima potrebu upitati za zdravlje  a tek usput pripomenuti kako bi mu dobro došla vaša laka prikolica za nešto sitno prevesti, pa ako biste bili voljni posuditi. Laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg,

Kad je laka prikolica po srijedi, prvo je pitanje kojom se ona registracijskom tablicom označava? Nosi li registarsku oznaku vašeg vozila kojim ćete je vući ili ne? Možete li je kao vlasnik posuđivati drugima, možete li kupiti drugo vozilo kojim ćete je onda vući. Trebate li platiti osiguranje lake prikolice? Što ako je nekom posudite a taj netko s njom skrivi prometnu nesreću? Treba li ona ići na tehnički i koliko često? Zapravo to su i pitanja koja treba postaviti i prije njezine nabavke. Treba vidjeti isplati li se nju uopće imati, koliko taj sport kad se sve zbroji i oduzme košta. Nabavna cijena, iznos tehničkog ako treba, iznos osiguranja ako treba, montaža kuke kojom ćete je vući, povećava li se cestarina i trajketarina kad je vučete, promjena guma na njoj također košta, ima tu sva sila pitanja za promišljanje o isplativosti.

Za početak, laka prikolica mora imati registarsku pločicu! Tu ključnu ulogu imaju dakako, stanice za tehnički pregled vozila! Bez stanice za tehnički pregled vozila nikud i ništa se riješiti ne može.

Lake prikolice označavaju stanice za tehnički pregled vozila registarskim pločicama za priključna vozila s nezavisnim registarskim brojem od vučnog vozila, ako se na tehničkom pregledu utvrdi njihova ispravnost. Znači, bitno je znati  nezavisnim registarskim brojem!

Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice«, sukladno odredbama propisa kojim se uređuje obavljanje tehničkih pregleda vozila. Naravno da ti podaci moraju biti poznati i policiji kako bi se inače obavljale provjere kad vas se tijekom vožnje zaustavi.  O označenim lakim prikolicama vodi se evidencija na informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, koja sadrži podatke o stanici za tehnički pregled vozila, vlasniku, registarskoj oznaci lake prikolice, kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice te tehničkom pregledu i tehničkim podacima lake prikolice. Osim toga evidencija će za lake prikolice koje su stečene uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti lake prikolice ako se laka prikolica prvi put označava u Republici Hrvatskoj ili ako se laka prikolica koja je već u evidenciji označenih lakih prikolica u Republici Hrvatskoj, evidentira na novog vlasnika.

Koliko često treba s lakom prikolicom posjećivati Stanicu za tehnički pregled kako bi bilo sve po propisu? Zapravo, ne odveć često! Nove lake prikolice vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od prvog označavanja nove lake prikolice u Republici Hrvatskoj, a nakon toga tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od prvog redovitog tehničkog pregleda. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila tu je jasan i decidiran.

Što se kazne za neposluh tiče, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako vozilom vuče laku prikolicu koja nije označena registarskom pločicom i za koju na tehničkom pregledu nije utvrđena ispravnost. Tih 300,00 kn posve sigurno ne djeluje ni malo poticajno!

Što je s policom osiguranja za lake prikolice? Zapravo ne postoji obveza posebnog sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama u prometu na cestama uzrokovala laka prikolica. Sve dok je laka prikolica vučena tj. spojena vozilom koje ju vuče, odgovornost vozača za štetu koju bi uzrokovala prikolica, pokriva se policom obveznog osiguranja od odgovornosti vučnog vozila. Možemo govoriti o potencijalnom, teoretskom problemu kada bi šteta bila uzrokovana lakom prikolicom koja je odvojena od vučnog vozila. Šanse da se takva šteta od odvojene prikolice dogodi, nije velika, međutim uvijek postoji mogućnost kao što postoji i mogućnost da vlasnik zaključi i takvo osiguranje, naravno uz posebnu premiju osiguranja koju je potrebno platiti.