Dobro je znati: Kakva je procedura ako izgubite registarske pločice ili vozačku i prometnu dozvolu!?

Gubitak automobilskih dokumenata nije ugodan niti jednom vozaču, no kada se već dogodi, onda treba njihov nestanak prijaviti što prije, kako ne bi stigle na naplatu i dodatne kazne

Prema službenim naputcima MUP-a, gubitak ili nestanak (i pronalazak) vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj ili državi članici Europskog gospodarskog prostora prijavljuje se, bez odgode, u policijskoj upravi/policijskoj postaji. Na istom mjestu podnosi se i zahtjev za izdavanje novog takvog dokumenta, samo je bitno da ta ustanova obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola. Zahtjev se može podnijeti u bilo kojem trenutku, budući da nije propisan rok za ishođenje novog dokumenta. Obrazac zahtjeva ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP-a, dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola
  2. jednu fotografiju veličine 35×45 mm. Fotografiju nije potrebno priložiti ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih 5 godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili e-vozačka dozvola izdana od 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.
  3. dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 15 kuna. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti ‘državne upravne pristojbe’, a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB. Upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.
  4. dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak) ili 450 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi/policijskoj postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

Što se tiče prometne dozvole ili registarskih pločica, njihov je nestanak vlasnik vozila također dužan, bez odgode, prijaviti policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola, odnosno registarske pločice, ukradene ili izgubljene. Zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole vlasnik vozila podnosi u stanici za tehnički pregled vozila prema svom registracijskom području.

Za izdavanje novog dokumenta treba priložiti:

  1. zahtjev za izdavanje prometne dozvole
  2. osobnu iskaznicu

Naknadu za izdavanje nove prometne dozvole naplaćuje stanica za tehnički pregled vozila sukladno Odluci o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila.

Gubitak registarske oznake, pak, potrebno je prijaviti na policiji što prije, jer kazna iznosi 300 kuna. Potvrda vrijedi 30 dana, a prilikom prijave potrebno je donijeti:

  1. dokaz o vlasništvu vozila – prometna dozvola
  2. osobna iskaznica

Nova registarska pločica može se zatražiti već sljedećeg dana u stanici za tehnički pregled vozila. Iz policije upozoravaju da ako na automobilu nedostaje jedna oznaka, najčešće je riječ o gubitku, no ukoliko nedostaju obje, vjerojatno su ukradene, što je kazneno djelo.

Na koncu napišimo da se knjižica vozila ne izdaje od 1. srpnja 2013. godine (kada je RH ušla u EU), što ne znači da ranije izdane knjižice vozila nemaju pravnu snagu, već je zadržavaju do zamjene prometne dozvole uz koju su izdane. Ukoliko vlasnik vozila nije u mogućnosti predočiti knjižicu vozila u registracijskom postupku, obvezan je prijaviti njezin gubitak u policijskoj postaji, te s dobivenom potvrdom pristupiti registracijskom postupku u stanici za tehnički pregled vozila. Dakle, potrebna je samo potvrda da je knjižica vozila izgubljena, ali ne i vađenje tog dokumenta, koji se više ne izdaje.