Kako će biti 2035. godine? Hrvatska na dnu Europe po broju registriranih novih električnih vozila?!

Hrvatska će do 2035. imati petnaesti najveći udio u prodaji električnih vozila diljem Europe, s ukupno 28,25% novoregistriranih automobila za koje se predviđa da će biti električni.

Budući da cijene goriva rastu, sve više se razmišlja o električnim automobilima, kao nekoj alternativi. Premda, europski energetski problemi mogu pogoditi i električnu mobilnost. Zapravo, pretraživanja za ‘pristupačna električna vozila 2022.’ porasla su za 550% samo u posljednjih mjesec dana. Stručnjaci sa stranice za uspoređivanje cijene osiguranja Confused.com analizirali su povijesne trendove električnih vozila i podatke Europske agencije za okoliš (EEA) i Eurostata. Njihova je studija u konačnici predvidjela koje će europske zemlje vjerojatno imati najveći udio prodaje novih električnih vozila do 2035. godine. Prema istraživanju očekuje se da će u Hrvatskoj 28,25% prodaje novih automobila biti električna vozila 2035. godine, što je petnaesti najveći udio u Europi. Sa samo 1,47% novih električnih registriranih automobila u 2020. godini, hrvatsko tržište će vjerojatno doživjeti značajan skok u prodaji, s predviđenim prodajom od 26,78% električnih vozila 2035. godine, ali i dalje će biti na dnu od svih zemalja za koje su objavljena predviđanja!

S najvećim postotkom prodaje novih električnih vozila u 2020. (54,37%), Norveška će također vjerojatno imati najveći udio novoregistriranih električnih vozila 2035. Prema podacima predviđa se da će 99,9% njih biti električni – što predstavlja nevjerovatnih 46% porasta unutar 15 godina. Na vrhu joj se pridružuje Nizozemska, za koju se također očekuje da će do 2035. imati 99,9% svojih novoregistriranih električna vozila. To je poboljšanje od 76% unutar navedenog vremenskog okvira. Očekuje se da će u Švedskoj 80,35% prodaje novih automobila biti električni do 2035. godine, što je drugi najveći udio u Europi. Sa samo 9,69% novih električnih registriranih automobila u 2020. godini, švedsko tržište vjerojatno će doživjeti značajan skok u prodaji. To znači predviđeno povećanje registracija električnih vozila od 71% do 2035.! Danska je na četvrtom mjestu, s 54,51% novih električnih vozila procijenjenih do 2035. i povećanjem udjela električnih vozila za 47% jer je u 2020. imala 7,19%. U usporedbi s europskim susjedima, to je 5% više od Njemačke (51,68%), ali 32% manje od Švedske (80,35%) i 45% manje od Norveške (99,90%).

Država Električna vozila registrirana 2020. Procjena električnih vozila registriranih 2035.
Nizozemska  22.91%  99.90%
Norveška  54.37%  99.90%
Švedska  9.69%  80.35%
Danska  7.19%  54.51%
Portugal  5.42%  51.86%
Njemačka  6.86%  51.68%
Luksemburg  5.61%  47.30%
Francuska  6.50%  43.43%
Irska  4.49%  41.44%
Austrija  5.47%  40.84%
Finska  4.53%  38.18%
Malta  3.13%  33.28%
Slovenija  3.19%  29.93%
Latvija  2.47%  28.90%
Hrvatska  1.47%  28.25%