Dobro je znati: Koliki je rok za podizanje vozačke dozvole?!

Vozačka dozvola koju vozač ne preuzme u idućih 90 dana od dana isteka tih rokova postaje nevažeća, a nadležno tijelo će vozačku dozvolu poništiti

Većina odmah nakon uspješnog polaganja vozačkog ispita te polučenja Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, isti dan žuri podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke! Nakon podnošenja tog zahtjeva dobit će se potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole koja vrijedi za upravljanje vozilima u prometu i to 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Zakon kaže da se pravo na samostalno upravljanje vozilom dokazuje vozačkom dozvolom ili upravo tom potvrdom o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole koja vrijedi za upravljanje vozilima u prometu. Ne, ne i ne u tu kategoriju vozačkih dozvola ne ulazi Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu!

Što je s onima koji su uredno položili vozački ispit, imaju uredno izdano uvjerenje o položenom vozačkom ispitu ali nisu u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji predali zahtjev za izdavanje vozačke dozvole?  Ništa!  Oni nemaju valjani papir kojim se dokazuje pravo na samostalno upravljanje vozilom! Ukoliko imate samo uvjerenje, ukoliko niste podnijeli zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, nemate valjani dokument kojim se dokazuje pravo na samostalno upravljanje vozilom!

Zašto netko ima uredno i pravovaljano Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, ali nije podnio zahtjev za izdavanje vozačke dozvole? Tko će ga znati? Tko zna, nitko ništa ne zna, krhko je znanje! Možda mu se nije dalo, možda ima stav da je i uvjerenje o položenom vozačkom dovoljno, možda je lijen, možda zaboravan, a možda jednostavno neće!

Vjerovali i li ne, takvi nisu  rijetkost! Sudski postupci koji se vode po tom pitanju i stajališta žalbenog suda oko tih stvari, zorno svjedoče o tome.

Samo da se otkloni svaka sumnja Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Pž-2808/2022 od 23. ožujka 2022.) je stava kako je u prekršajnom postupku koji se vodi zbog prekršaja koji se tiče prava na samostalno upravljanje vozilom potrebno utvrditi je li vozač imao vozačku dozvolu, odnosno potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole koja vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a što je preduvjet za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom. Naime, u konkretnom predmetu vozački ispit je bio položen 2017. što proizlazi iz uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, ali vozač u trenutku kad mu je počinjenje prekršaja utvrđeno tj. 2018. nije imao ni vozačku dozvolu ni potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke, već mu je vozačka izdana tek u listopadu 2019.

Kada smo već kod rokova, zaborava ili lijenosti, mnogi pitaju ima li  li neki rok do kojeg se vozačka mora podići, preuzeti?  I što ako se to ne učini?  Što se dešava s vozačkom ako se ne preuzme tom roku, ne podigne? Propala stvar! Prvo da vidimo u kojem roku policijska postaja odnosno policijska uprava treba omogućiti preuzimanje vozačke. To naravno ovisi jeste li tražili izdavanje vozačke u redovnom postupku, ubrzanom ili pak žurnom postupku.

Ako je uredan zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen u redovnom postupku, policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole dužna je omogućiti preuzimanje vozačke dozvole najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ukoliko ste uredan zahtjev podnijeli u ubrzanom, rok je tri radna dana, a ako ste se odlučili za žurni postupak policijska uprava na čijem je području sjedište pravne osobe koja je ovlaštena za tehničku izradu vozačke dozvole dužna je omogućiti preuzimanje vozačke dozvole u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.

I sad slijedi ključni odgovor na upit! Vozačka dozvola koju vozač ne preuzme u idućih 90 dana od dana isteka tih rokova postaje nevažeća, a nadležno tijelo će vozačku dozvolu poništiti.

Samo se podsjetite!  Potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole vrijedi za upravljanje vozilima u prometu  30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Protekne li taj rok, potvrda ne vrijedi a vi nemate vozačku, jer je niste podigli, znate i sami što to znači!

S druge strane možda nije loše  podsjetiti i na činjenicu kako postoji i mogućnost dostave  vozačke na kućna vrata! Platite i vozačka stiže dostavom, dostavnom službom Ne morate nigdje, slobodno je preuzmete u šlapama na kućnom pragu.