Hrvatska pravila: Koliko traju atesti za prometne kamere, uređaje za mjerenje alkohola u krvi…

Na polažite preveliku nadu u to da uređaj kojim ste snimljeni nema ispravan - atest!

U Njemačkoj je mnogo problema s jednim tipom kamera koji ne pokazuje točne podatke, a mogu le kamere pogriješiti i u Hrvatskoj. Kod nas je bar što propisa tiče, sve u redu! Imamo Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu. Spomenuti Pravilnik odnosi se na radarska i laserska mjerila brzine, zatim mjerila puta/vremena (detekcijska mjerila brzine) te mjerila prosječne brzine (sekcijska mjerila brzine) i u konačnici i na mjerila brzine za praćenje. Sve je tu propisano što i kako. Što se tiče „odstupanja“, sve je jasno, sigurnosna razlika kod mjerenja brzine za brzine do 50 km/h iznosi 3 km/h, za brzine veće od 50 km/h do 100 km/h iznosi 10 km/h a za brzine veće od 100 km/h iznosi 10 %, a zaokružuje se na veću vrijednost.

Zna pasti na um vozačima kojima se zacrnilo pred očima od izrečene kazne zbog prebrze vožnje utvrđene mjernim uređajem, jedna stvar. Atest! Nekada se to pitanje potezalo kao posljednji argument u bici za dokazivanje vlastite nevinosti, daleko češće, međutim, nada umire posljednja zar ne? Sumnja se u ispravnost mjernog uređaja jer se, primjerice za njega nema atesta! Baš taj kojim je vama mjerena i utvrđena prebrza vožnja. Malo vjerojatno, ali moguće! Naime, policija si je tu dala truda, vodi se računa o tome. Međutim, neki se pouzdaju ipak kako je moguće da je tamo neki nepoznati službenik zadužen za pravodobno atestiranje i redovito prikupljanje papira o atestu jednostavno smetnuo s uma tu sitnicu! Odnosno nije zatraženo i polučeno redovno ovjeravanje zakonitog mjerila. Samo pazite u kojem trenutku ćete izvući na sunce taj potencijalni adut!

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u presudi  Pž-8065/2011 od 22. listopada 2013. godine, iznio je svoj stav do kojeg trenutka se to pitanje „može potegnuti“! „Postojanje atesta za upotrijebljeni mjerni uređaj okrivljenik može i mora raspraviti na mjestu kontrole, jer se atest nalazi uz mjerni uređaj, a to može zatražiti i od suca prvostupanjskog suda, jer se u protivnom mora uzeti da je mjerni uređaj pravilno atestiran.

 Ne može stoga okrivljenik samo paušalnim poricanjem prekršaja u žalbi na presudu, dovesti u pitanje pravilnost i zakonitost pobijane presude, s tim da je okrivljenik pitanje postojanje atesta za upotrijebljeni mjerni uređaj mogao i morao raspraviti na mjestu kontrole, kada i mu policijska patrola dala na uvid traženo, jer atest se nalazi uz mjerni uređaj, a mogao je i od suca prvostupanjskog suda zatražiti pribavljanje tog dokumenta, jer se u protivnom mora uzeti da je mjerni uređaj pravilno atestiran.“

Uzgred budi rečeno razdoblje za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila kad su u pitanju mjerila brzine vozila u cestovnom prometu je jedna godina! Isto vrijedi i za taksimetre, ali i etilometre (uređaje za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika). Tako piše u Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila i to u njegovom članku 2. Pravilnik stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine. Ukoliko vam je tlak skočio od naziva ovog pravnog propisa ili možda kazne za prebrzu vožnju koja vam je odrezana zbog radara ili lasera, imajte u vidu da je ovjerno razdoblje za tlakomjere za mjerenje krvnog tlaka 2 godine! To naime, također piše u istom tom Pravilniku!