Vozilo u kvaru: Pazite, ne možete ga dugo ostaviti na cesti jer ćete i to platiti!

Kvar na vozilu prema stajalištu višeg suda nedvojbeno u pravnom smislu predstavlja slučaj, koji nije razlog za oslobođenje od plaćanja troškova započete radnje premještanja, iz razloga što ako se vozilo nalazi parkirano na mjestu na kojem ugrožava promet

Pouzdanost! Pouzdanost prije svega, to je jedan od kriterija po kojem se bira automobil kad se krene u promišljanje o nabavci! Nema gore stvari nego kad vas automobil „ostavi“. Iznevjeri! Nekako bi se to dalo podnijeti ukoliko neće s mjesta na parkiralištu. Međutim, zlo je kada otkaže poslušnost na cesti. To je onda zapravo iznimno opasna situacija. Treba prvenstveno sačuvati živu glavu! Kada se zaustavite na cesti zbog kvara, opasnost ne samo da nije minula već tek izranja u potencijalno najgorem mogućem izdanju. Nalet na vozilo zaustavljeno na cesti zbog kvara, vrlo je predvidiv scenarij. Presudne su stoga prve minute! Označiti sebe i vozilo! Pale se sva četiri pokazivača smjera, navlači reflektirajući prsluk, vadi trokut, postavlja na odgovarajućoj udaljenosti, miče vozilo s kolnika. Trenuci u kojima navlačite refektirajući prsluk, vadite i postavljate trokut, mičete vozilo s prometnice mogu se bez grižnje savjesti ubrojiti u varijaciju na temu ruskog ruleta. Šanse za nalet drugog vozila na vas i vaše vozilo na cesti, izgledne su!

Zakon je jasan. Obveze definirane! Kazna za njihovo nepoštivanje svega 3o eura. U slučaju zaustavljanja ili parkiranja na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kad za to postoji mogućnost, zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika. Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nesreće ili drugoga opravdanog razloga prisiljen vozilo zaustaviti na kolniku dužan je za vrijeme kretanja izvan vozila označiti se reflektirajućim prslukom, poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila te vozilo odmah ukloniti s kolnika.

Vozač je dužan motorno ili priključno vozilo, osim mopeda, motocikla bez bočne prikolice, motornih tricikala, lakih četverocikla i četverocikla koje je zaustavljeno na kolniku, obilježiti posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku, sigurnosnim trokutom i to:  kad je bio prisiljen svoje vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste gdje nije dozvoljeno zaustavljanje ni  parkiranje, kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu ili u takvim vremenskim prilikama da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti, te na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila.

Trokut se postavlja na kolnik iza zaustavljenog vozila, u okomitom položaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne može biti manja od 100 m, tako da vozači vozila koja nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravodobno uočiti i po potrebi zaustaviti svoja vozila, odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. Na isti način taj se znak postavlja i kad je na cesti zaustavljena kolona vozila, s tim što se umjesto jednog na kolnik postavljaju dva znaka, jedan pokraj drugoga. Ako je u motorno vozilo ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera, taj uređaj mora biti uključen.

Vozilo u kvaru, vozač u problemu! Kuda će s njim, takvim pokvarenim, teško upotrebljivim? Nije to kutija šibica pa da se jednostavno u džep pospremi.

Stane čovjek, ostavi vozilo gdje može i što onda bude? Zna biti problema! Sudovi različito gledaju na to, šteta je što oni drugostupanjski nemaju sluha za vozila u kvaru, odnosno za kvar kao višu silu!

Čovjek je ostao u kvaru. Stao, zaustavio vozilo. Otišao po pomoć, kako se to obično kaže, smišlja što će i kako će, koga zvati, kako si pomoći! Vraća se do ostavljenog vozila, ima što vidjeti! Prizor koji ni inače ne oduševljava! Pauk u nakani djelovanja, odnošenja vozila! Započinje radnju premještanja! Srećom stigao je pravodobno! Prođe neko vrijeme, stiže nalog da se plati stanoviti novčani iznos zbog započete radnje premještanja zajedno s kamatom i troškom postupka.

Piše se prigovor. Navodi se u njemu kvar vozila kao razlog nepropisnog parkiranja, nije išlo dalje pa se  stalo tu gdje se stalo. Nije bilo puno izbora! Prvostupanjski sud utvrđuje doista da je vozilo bilo nepropisno parkirano zbog kvara tj. curenja tekućine iz hladnjaka i da je nepropisno parkiranje posljedica više sile i zbog toga vozač nije odgovoran.

Međutim, tu priči nije kraj! Tako to i inače biva, čim se nasluti sretan završetak slijedi nastavak koji ne miriše na dobro. Županijski sud u Velikoj Gorici u predmetu Gž-26/2016. od 22. veljače 2016. naveo je kako se prema njegovom stajalištu „kvar na vozilu ne može u pravnom smislu smatrati višom silom. To stoga što je viša sila u smislu odredba Zakona o obveznim odnosima neki događaj koji se nalazi izvan same stvari, a čije se djelovanje nije moglo predvidjeti ni izbjeći ili otkloniti, ali koji i da smo ga predvidjeli, ne bismo mogli spriječiti dok je slučaj u pravnom smislu događaj koji bismo, da smo ga predvidjeli, mogli spriječiti. Kvar na vozilu prema stajalištu višeg suda nedvojbeno u pravnom smislu predstavlja slučaj, koji nije razlog za oslobođenje od plaćanja troškova započete radnje premještanja, iz razloga što ako se vozilo nalazi parkirano na mjestu na kojem ugrožava promet, isto sukladno zakonu mora biti premješteno, a s obzirom da vlasnik vozila to nije sam učinio, to su isto bili dužni učiniti policijski službenici“.

I što sad? Ostali ste u kvaru? Ništa, zovite HAK!