EU uvodi velike kazne za štete na okolišu: U nacionalna zakonodavstva ulaze za najkasnije dvije godine!

To uključuje najteže slučajeve uništavanja ekosustava, uključujući uništenje staništa, ilegalnu sječu šuma, onečišćenje, unošenje i širenje invazivnih stranih vrsta

Zakonodavci EU složili su se s ažuriranjem direktive Unije o kaznenim djelima protiv okoliša, kojom se strožim kaznama kažnjavaju najteži slučajevi uništavanja ekosustava, uključujući gubitak staništa i ilegalnu sječu. Direktiva o kaznenim djelima protiv okoliša službeno će biti usvojena u proljeće, a zemlje članice će tada imati dvije godine da je integriraju u nacionalni zakon, piše The Guardian. Premda tekst direktive ne uključuje riječ ekocid, njegova preambula kaže da namjerava kriminalizirati slučajeve usporedive s ekocidom. To su radnje koje uzrokuju široku, znatnu i nepovratnu ili dugotrajnu štetu velikim ili važnim ekosustavima, staništima ili kvaliteti zraka, tla ili vode. Revidirani zakon Europske unije navodi koje su vrste ekoloških aktivnosti obuhvaćene. To uključuje najteže slučajeve uništavanja ekosustava, uključujući uništenje staništa, ilegalnu sječu šuma, onečišćenje, unošenje i širenje invazivnih stranih vrsta i uništavanje ozona ali ne govori ništa o ribolovu, izvozu toksičnog otpada u zemlje u razvoju ili prevari po pitanju emisija štetnih plinova. Posjedovanje dopuštenja za obavljanje navedenih djelatnosti neće automatski biti izgovor. Pojedinci i tvrtke počinit će kazneno djelo ako je to ovlaštenje dobiveno prevarom ili korupcijom, iznudom ili prisilom, ili ako krši materijalne zakonske zahtjeve. Zakonodavci se nisu složili s proširenjem ovih obveza na kaznena djela počinjena izvan granica EU-a u ime tvrtki iz EU-a, ali pojedine države članice mogle bi to učiniti.

Zakon uvodi i nove kazne. Države članice također će moći birati hoće li uvesti novčane kazne za tvrtke na temelju udjela njihovog prometa (do 5% ovisno o kriminalu) ili fiksne iznose do 40 milijuna eura. Virginijus Sinkevičius, povjerenik EU za okoliš, oceane i ribarstvo, rekao je da su zločini protiv okoliša ozbiljni, unosni i u porastu. Godišnji prihodi od tržišta ilegalnog otpada u EU, primjerice, kretali su se između 4 i 15 milijardi eura.

– Naše zdravlje ovisi o stanju okoliša u kojem živimo, stoga moramo odvratiti kriminalce koji su spremni uništiti ekosustave radi profita – rekao je Sinkevičius.