Dobro je znati: Tko ima pravo prednosti kad na prometnici nema prometnog znaka?

Oprez na raskrižjima bez prometne signalizacije i nemojte olako zaključivati da ste baš vi na glavnoj cesti ili cesti jednake važnosti

Pravilo desne strane kaže kako je na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. Nadalje, pravilo prema kojem je vozač vozila koje skreće ulijevo dužan propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. U kompletiću sa svakim pravilom dolaze i iznimke, tako postoje i iznimke od ova dva gore navedena pravila prema kojem je na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač dužan propustiti takvo vozilo bez obzira na to s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. Zakon nadalje utvrđuje i kako je vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. Vozač je dužan propustiti i sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi s ceste bez suvremenog kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom. Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili trak koji se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traku u istom ili suprotnom smjeru.

Uglavnom, istinski problemi nastaju kod pravila desne strane! Tko ima pravo prednosti kad na prometnici nema prometnog znaka? Znate li vi koje je kategorizacije cesta po kojoj se krećete? Ona koja vama osobno izgleda glavnija od one druge, ne mora to doista i biti. Koja je cesta veće prometne važnosti i kako tu stoji pravilo desne strane? Stvari nisu jednostavne, na to upućuje činjenica da se tom problematikom bavio Vrhovni sud i to je proglašeno pitanjem važnim za osiguranjem jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. O čemu konkretno govorimo najbolje će pokazati slučaj iz stvarnog života. Jedno vozilo kreće se županijskom cestom, drugo vozilo nerazvrstanom cestom bez naziva. Navedena vozila dolaze do raskrižja tih cesta, pri čemu raskrižje nije označeno prometnim znakovima. Na predmetnom raskrižju vozač koji se kretao županijskom cestom nije propustio ovo drugo osobno vozilo koje mu je dolazilo s desne strane krećući se ulicom bez naziva, uslijed čega je došlo do prometne nesreće.

U prekršajnom postupku vozač vozila koje se kretalo županijskom cestom pravomoćno je oglašen krivim za izazivanje prometne nezgode jer, po stavu suda, na raskrižju cesta iste važnosti nije propustio vozilo koje je nailazilo s njegove desne strane, uslijed čega je izazvao prometnu nesreću, čime je počinio prekršaj iz čl. 57. st. 1. u svezi sa st. 7. i 8., te u svezi s čl. 294. st. 1. i 2. ZSPC.

Naravno, na prvu bi se zaključilo da je vozač koji je pravomoćno oglašen krivim u prekršajnom postupku odgovoran i za naknadu štete, odnosno da će šteta ići s njegove police! Doista, u postupku za naknadu štete i prvostupanjski i drugostupanjski sud bili su stajališta da je vozilo koje se kretalo županijskom cestom kršilo odredbu čl. 57. st. 1. ZSPC, kojom je propisano da je na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. Zaključuju, dakle, kako neovisno o tome što se jedno vozilo kretalo županijskom cestom, a drugo nerazvrstanom cestom, ta činjenica nije vozilu koje se kretalo županijskom cestom dala pravo prednosti prolaska, nego da je isti bio dužan propustiti vozilo koje mu je nailazilo s njegove desne strane. Međutim, nije kraj dok ga sudac ne odsvira!

Vrhovni sud je tu bio drugačijeg stava! Ono što je još bitnije i što morate znati, to što ste u prekršajnom postupku oglašeni krivim za prometni prekršaj ne mora značiti da ćete biti odgovorni za štetu u postupku za naknadu štete i obrnuto! Posve je moguće da činjenično stanje bude apsolutno drugačije utvrđeno! Vrhovni sud Republike Hrvatske u Rješenju Rev: 3056/2015 od 26. ožujka 2019. jasno je istakao kako je revizijski sud u više svojih odluka već zauzeo jasan stav da parnični sud nije vezan glede ocjene odgovornosti za naknadu štete odlukom Prekršajnog suda te da nema zapreke da se u parničnom postupku utvrdi drugačije činjenično stanje nego što je utvrđeno u parničnom postupku (Rev-431/02, Rev-1122/93 i Rev-1326/84) i pitanje odgovornosti za štetu ocijeni drugačije. Ako se pitate zašto se citira sudska praksa, evo vam odgovora – sam Vrhovni sud u svojim rješidbama se poziva na zauzete stavove u ranijoj sudskoj praksi!

Vratimo se gore opisanoj prometnoj nesreći na raskrižju bez prometnih znakova. Vrhovni sud navodi kako je njegovo pravno shvaćanje: ‘Ukoliko je sudionicima u prometu moguće na licu mjesta procijeniti je li neka cesta ona koja ima veću važnost, tad se sudionici u prometu, jednako kao i osobe koje za njih odgovaraju, ne mogu opravdano pozivati na nepostojanje prometnih znakova ili naredbi ovlaštenih osoba kao razlog za svoje neznanje o tome koja je od dvije ceste glavna, a koja sporedna’. Vrhovni sud je iznio i stav kako: ‘U okolnostima konkretnog slučaja sudionicima u prometu nije moglo ostati nepoznato cestovno značenje jedne, odnosno druge ceste usprkos nepostojanju prometnih znakova, jer je cesta na kojoj se dogodila nezgoda županijska cesta te je prema čl. 2. st. 1. toč. 7. ZSPC to javna cesta koja povezuje područje jedne ili više županija, značajna cesta unutar urbaniziranog područja preko koje se ostvaruje veza gradskih dijelova sa županijskom cestom, što je na mjestu štetnog događaja bilo sasvim očigledno’. U istom Rješenju istaknuto je i da: ‘Tužitelju nije moglo ostati nepoznato da se nalazi na sporednoj cesti s obzirom na to da je na cesti kojom se kretao bilo postavljeno prometno zrcalo. Značenje prometnog zrcala na cesti uređeno je odredbom čl. 88. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti, kojom odredbom je propisano da su prometna zrcala namijenjena za sigurno uključivanje iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska ili u drugim sličnim slučajevima, na mjestima smanjene preglednosti’.

Sad znate od kakvog je značaja ispravno zaključiti kakva je kategorizacija ceste kojom se krećete i kako morate pozorno čitati znakove pored puta, u ovom slučaju naslutiti na što vas upućuje prometno zrcalo! Također, treba imati na umu i kako ima nade za potpuni preokret! Oprez na raskrižjima bez prometne signalizacije i nemojte olako zaključivati da ste baš vi na glavnoj cesti ili cesti jednake važnosti.