Sud pravde Europske unije: Pada odluka o njemačkim vinjetama na autocestama i državnim cestama!

Austrija se pobunila protiv njemačke odluke i tužila je susjede Sudu pravde Europske unije

Dugo se raspravljalo o njemačkim vinjetama i njihovoj diskriminatornosti prema svim inozemnim vozačima. Naime, svi Nijemci bi plaćali 130 eura godišnje za vinjetu, ali bi im se taj iznos vratio kroz porezne olakšice. Svi vozači koji nemaju registrirana vozila u Njemačkoj plaćali bi vinjetu za deset dana 2.50 i 25 eura, za dva mjeseca između 7 i 50 eura te vinjetu za godinu dana do 130 eura. Austrija se pobunila protiv ove odluke i tužila je Njemačku Sudu pravde Europske unije.

Naplata je trebala početi u listopadu 2019., ali sad bi moglo biti problema jer je Europski sud pravde donio odluku u ovom predmetu i njemačku naplatu cestarine smatra suprotnom europskom pravu.

Sud pravde Europske unije odlučio je da kombiniranje naplata vinjeta i potom poreznih olakšica za njemačke državljane nije pravedno prema svim inozemnim vozačima, koji, naravno, nemaju mogućnost njemačkih poreznih olakšica. Dakle, čini se da od naplata vinjeta zasad neće biti ništa, odnosno Njemačka će morati pronaći drugačiji način naplate u kojem će doista sudjelovati i njezini građani.