Niz novih znakova prilagođenih novim prometnim uvjetima: Zabrana pretjecanja bicikala i motocikala, biciklističke autoceste…

Većina novih znakova tiče se biciklista i njih se pokušava zaštiti u prometu

U Njemačkoj su na snazi novi prometni propisi koji su mnogo stroži nego prije  (o njima čitajte ovdje), a s njima dolaze i prometni znakovi koji uvažavaju nove trendove na cestama.

Većina novih znakova tiče se biciklista i njih se pokušava zaštiti u prometu, pa idemo redom…

Zabranjeno pretjecanje bicikala i motocikala

Autoceste za bicikliste

Desno zeleno svjetlo na semaforu koje vrijedi samo za bicikliste

Zone parkiranja za ‘teretne’ bicikle

Novim znakovima omogućit će se da vozila u kojima je više ljudi koriste prometne trake za javni prijevoz i posebna parkirališta, a istovremeno će ona dobiti i posebnu oznaku…