Darovanje automobila: Što se (ne) plaća ako automobil poklonite članu obitelji?!

Zakon o lokalnim porezima propisuje u čl. 9. kako porez na nasljedstva i darove ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem

Što kažu zakoni o darovanju automobila između članova obitelji? Kao roditelj u odnosu na svoje dijete smatrate se pretkom u uspravnoj liniji, slijedom navedenog u pogledu vas relevantne su odredbe propisa koje reguliraju darovanje pretka u uspravnoj liniji.

Zakon o lokalnim porezima propisuje u čl. 9. kako porez na nasljedstva i darove ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem. 

Nadalje se ističe kako je Narodnim novinama br. 121 od 11. 12. 2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji je stupio na snagu dana 1. 1. 2020.

Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u nastavku: Zakon) odnose se između ostalog i na: oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji (npr. potomak, predak, posvojenik) koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju uz uvjet da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja. Naime, upravna pristojba ne plaća se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju, ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu.