Velika turbina talijanske tvrtke koju pokreće vodik: Novi izvor električne energije…

Vodikova turbina iz europskog projekta FLEX4H2 radikalno mijenja čistu i održivu proizvodnju energije

U vodikovim turbinama, vodik se koristi kao gorivo umjesto tradicionalnih fosilnih goriva, kao što su prirodni plin ili nafta. Princip rada je stvaranje reakcija izgaranja vodika s kisikom u komori za izgaranje, dok se nastali plinovi brzo šire i usmjeravaju prema lopaticama turbine. Njegovo rotacijsko gibanje se pretvara u mehaničku energiju koja se može koristiti izravno za pogon električnog generatora spojenog na osovinu turbine koja pretvara mehaničku energiju u električnu energiju. Jedina emisija izgaranja vodika je vodena para, što vodikove turbine čini ekološki prihvatljivom opcijom bez ugljika.

Europski projekt FLEX4H2 (Flexible, Large-Scale and Cost-Effective Hydrogen Production Units Combined with Renewable Power Generation) osnovan je s ciljem razvijanja i pokazivanja inovativne tehnologije za proizvodnju energije iz vodika na fleksibilan i održiv način. Ovaj projekt nastoji odgovoriti na izazove povezane s integracijom proizvodnje vodika u sustave obnovljive energije te poboljšati učinkovitost i smanjiti troškove proizvodnje vodika. Cijeli project je financiran iz Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije, Horizon 2020., a uključuje nekoliko istraživačkih institucija, tvrtki i organizacija iz različitih europskih zemalja. Fokus je na razvoju fleksibilnih i skalabilnih tehnologija za proizvodnju vodika koje se mogu učinkovito integrirati s obnovljivim izvorima energije, poput energije vjetra i sunca, kako bi se pružila održiva energetska rješenja i doprinijelo dekarbonizaciji energetskog sektora.

Vodikova turbina talijanske tvrtke Ansaldo Energia, instalirana u Njemačkoj, do sada je mogla raditi sa smjesom koja je sadržavala do 49% vodika. Sada, uz podršku ovog europskog programa, razvila je vodikovu turbinu GT36 s kojom nastoji tehnološki razvoj u sljedeće tri godine dovesti do točke u kojoj ovakve turbine mogu raditi isključivo na vodik. Ujedno ima kapacitet za proizvodnju više od 560 MW energije, što je dovoljno za napajanje približno 500.000 domova. Zahvaljujući naprednom dizajnu komore za izgaranje, koji uključuje dodatne sustave za postizanje vrhunske operativne učinkovitosti, turbina je pokazala uspješan prijelaz s prirodnog plina na vodik, naglašavajući njenu radnu svestranost i važnost u naporima Europe da se uhvati u koštac s klimatskim promjenama.