Dresden se vraća u prošlost: Prisiljen je na tračnice vratiti stare tramvaje iz Čehoslovačke, u kojima se i mi vozimo!

Tramvaji Tatra pronašli su tržište u brojnim socijalstičkim državama, od bivše Jugoslavije do Sjeverne Koreje

U vrijeme Hladnog rata, u Istočnom bloku proizvodilo se mnogo toga, a posebna priča bili su tramvaju iz bivše Čehoslovčake koje smo viđali i u Zagrebu. Mali Tatrini tramvaji sad proživljavaju veliki povratak u njemačkom gradu Dresdenu, gdje su nakon duge pauze izašli na ceste.

Naime, oni su u bivšem istočnonjemačkom gradu bili u prometu do 2010., a potom su spremljeni na muzejsku stazu. Sada su, pak, vraćeni u promet jer se povećao broj linija u Dresdenu, a trenutno nema rezervnih dijelova za nove tramvaje (pretvarači struje). U gradu trenutno voze četiri Tatre, a jedna je u pričuvi.

Tramvaji Tatra pronašli su tržište u brojnim socijalstičkim državama, od bivše Jugoslavije do Sjeverne Koreje. Bili su pouzdani, ali imali su jedan nedostatak. Naime, nisu bili praktični za osobe s invaliditetom, dječja kolica, starije putnike…, poput niskopodnih tramvaja.